Intrebari privind aplicarea legii 296/2023

Un salariat aflat pe o functie de executie, intr-un serviciu care se desfiinteaza poate fi mutat in alt serviciu fara acordul lui? Ce se intampla daca nu isi da acordul? Serviciul lui nu mai exista, dar activitatea pe care salariatul o desfasoara se va continua. Ar trebui sa-i fie mentinute aceleasi atributii intr-un alt serviciu sau poate fi mutat (fara acordul lui) dandu-i-se alte atributii?

*Raspunsul a fost formulat pentru personal contractual

AVOCATUL RASPUNDE

Art. 538 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ definește personalul contractual ca fiind personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management, iar normele Codului administrativ care stabilesc regimul aplicabil acestora se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii.

În doctrină s-a susținut că Modificarea locului de muncă poate să însemne modificarea locului propriu-zis de muncă, adică locul unde salariatul se prezenta la unitate, angajatorul modificând adresa unităţii, sau a punctului de lucru unde salariatul îşi desfăşura activitatea. Aceasta se poate face, unilateral, într-o anumită limită rezonabilă, de exemplu dintr-un departament în altul al unităţii, de la un etaj la altul al clădirii în care lucrează. [1] Împărtășim această opinie și considerăm că dacă felul muncii salariatului nu este schimbat, cum înțelegem că este cazul în teza I a speței expuse, angajatorul poate decide unilateral mutarea postului într-un alt departament.

Pe de altă parte, în teza a IIa a speței expuse, ne prezentați situația în care salariatul să fie mutat într-un alt departament și să îi fie modificate și atribuțiile. Considerăm că în acest caz este necesar acordul expres al salariatului.


[1] Revista Română de Dreptul muncii nr. 3/2018, Georgescu Laura, Modificarea contractului individual de muncă

SUNA ACUM