Intrebari privind aplicarea legii 296/2023

Sunt cateva servicii care se maresc si isi schimba denumirile. Avand in vedere ca activitatea pe care o desfasurau se mentine, deci nu a disparut ci doar preiau activitati in plus, sefii de serviciu trebuie mentinuti in functii sau pot fi schimbati si se organizeaza concursuri? Pot fi trecuti pe un post de executie fara acordul lor? Ce se intampla in situatia in care nu isi dau acordul?

AVOCATUL RASPUNDE

Art 538 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ defineste personalul contractual ca fiind personalul din cadrul autoritatilor si institutiilor publice, încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management, iar normele Codului administrativ care stabilesc regimul aplicabil acestora se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel, în ceea ce privește modificarea atribuțiilor salariaților care ocupă postul de șef serviciu trebuie analizat în ce măsură acest lucru poate să fie făcut în mod unilateral. Dacă atribuțiile preluate modifică felul muncii angajatului și necesită alte criterii de ocupare a postului, opinia noastră este ca acest lucru poate fi făcut numai cu acordul salariatului și numai dacă acesta corespunde profesional. Dacă însă noile atribuții rămân în sfera felului muncii al salariatului, deci nu îi schimbă natura activității, angajatorul are posibilitatea de a le adăuga la fișa postului.

În situația expusă identificăm următoarele variante:

  1. Dacă prin noile atribuții este modificat felul muncii salariatului și este necesară îndeplinirea altor criterii profesionale în acest caz este necesară evaluarea profesională a salariatului în raport cu noile cerințe. Acesta însă nu poate fi trecut pe o funcție de execuție fără acordul său, dacă acesta nu corespunde noilor cerințe de ocupare a postului fiind necesară respectarea procedurii de concediere pentru motive care țin de persoana salariatului- necorespundere profesională în cadrul căreia în cadrul căreia angajatorul este obligat conform art. 64 alin. (1) din Codul muncii de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii. Ocuparea acestei funcții se face însă numai cu acordul expres al salariatului. Concedierea salariatului pentru necorespundere profesională poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
  2. Dacă  prin noile atribuții nu este modificat felul muncii al salariatului acesta va continua să ocupe funcția de șef serviciu, fiind obligat să ducă la îndeplinire și noile atribuții. În cazul în care salariatul nu își îndeplinește obligațiile angajatorul urmează a parcurge procedura legală în acest sens.
SUNA ACUM