Servicii

Dreptul sindicatelor

 • asistență juridică și reprezentare în orice probleme care țin de interesul federațiilor, sindicatelor sau ale membrilor de sindicat
 • înființare sindicat
 • redactare, negociere contracte colective de muncă
 • obținere reprezentativitate
 • modifcări statut
 • organizare alegeri și schimbare organe de conducere.

Dreptul muncii

 • recuperare drepturi salariale
 • contestați concedieri și alte acte emise de angajator
 • combatere discriminare existentă la locul de muncă
 • acțiune în obligarea angajatorului la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în dispozițiile legale în vigoare.

Drept comercial

Consultanță comercială

 • redactare contracte comerciale
 • reprezentare/asistare la negocieri
 • analiza creanței/debitului
 • raspundere delictuală
 • rapoarte legislație
 • rapoarte due diligence

Litigii comerciale

 • recuperari creanțe
 • executare contracte
 • procedura insolvenței
 • arbitraj comercial
 • executare silită

.

Dreptul familiei

 • Divorțuri
 • Moșteniri
 • Căsătorii
 • Redactare/negociere de Acte prenupțiale
 • Partaj

Drept locativ, construcții și drept imobiliar

 • redactarea de antecontracte/contracte
 • rapoarte due diligence
 • reprezentare la OCPI/AEGRM
 • rapoarte de legislație
 • executarea antecontractelor/contractelor
 • acțiuni în revendicare/despăgubiri
 • acțiuni privind dezmembramintele dreptului de proprietate și drepturile reale accesorii
 • grănițuiri

Contencios administrativ: consultanța juridică

 • reprezentare în fața institutiilor și autorităților publice
 • redactare documente
 • litigii de contencios administrativ
 • litigii de contecios contravențional
SUNA ACUM