In Organigrama din 2023 se desfiinteaza cele 2 Servicii Coordonatoare. Ele au 2 sefe de serviciu. Una din ele tocmai se pensioneaza. Celei care ramane este obligatoriu sa i se ofere, cu prioritate, un post de sef de serviciu pe care sa il ocupe fara concurs (adica un post similar cu cel desfiintat)? Exista un post disponibil.

Intrebare: In Organigrama din 2023 se desfiinteaza cele 2 Servicii Coordonatoare. Ele au 2 sefe de serviciu. Una din ele tocmai se pensioneaza. Celei care ramane este obligatoriu sa i se ofere, cu prioritate, un post de sef de serviciu pe care sa il ocupe fara concurs (adica un post similar cu cel desfiintat)? Exista un post disponibil.

AVOCATUL RASPUNDE

Dacă există un post vacant de același nivel pentru care salariatul în cauză îndeplinește condițiile de ocupare, consider că acesta are dreptul să ocupe postul vacant, iar angajatorul trebuie să ia măsurile necesare în acest sens.

Menționăm și Decizia Curții Constituționale nr.523 din 18 octombrie 2023 referitoare la obiecția de neconstituționalitate  a Legii privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (publicata ulterior sub nr.296/2023) care a constatat,  la pct.216, următoarele:

216. Cu privire la criticile aduse art.XVIII alin.(2) din legea supusă controlului, Curtea constată că legiuitorul are deplina competență să desființeze funcțiile de conducere din cadrul structurilor de organizare ale entităților publice, cu condiția ca persoanele care le ocupă – pe perioadă nedeterminată – să fie integrate în respectiva structură, pe post de execuție sau de conducere disponibil, după caz. Curtea observă că reglementarea este una generală, neputându-se opera cu aspecte/liste exhaustive datorită multitudinii de situații particulare existente la nivelul fiecărei entități publice. Le revine acestor entități obligația de a interpreta și de a aplica legea la situațiile concrete cu care se confruntă, acțiunea lor fiind supusă, evident, controlului judecătoresc. Totodată, Curtea reține că cele menționate la art.XVII alin.(3) și (4) din legea analizată sunt aplicabile mutatis mutandis și în privința criticilor aduse art.XVIII alin.(2) din aceeași lege.”

SUNA ACUM