Onorarii

Onorariile practicate de Cabinetul de avocat Iulia Dumitru sunt stabilite de comun acord cu clientul, astfel încât să existe un echilibru între serviciile prestate și solicitările clientului.

Onorariile vor fi stabilite în funcție de:

  • gradul de dificultate al fiecărui dosar;
  • timpul și volumul de muncă necesare avocatului pentru îndeplinirea mandatului său;
  • constrângerile de timp  în care avocatul este obligat să efectueze o lucrare sau să acționeze pentru a asigura servicii legale de calitate;
  • Contractul de asistență juridică poate fi încheiat în format tip sau poate conține clauze negociate, în funcție de condițiile și solicitările clientului.

Onorariile percepute pot fi:

  • forfetare;
  • orare;
  • pe termen de judecată;
  • pe bază de abonament lunar;
  • de succes;
  • oricare din cele de mai sus combinate.

Pentru toate onorariile vom emite factură iar termenul de plată este de maxim 5 zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate.

În cazul litigiilor care se desfășoară în afara Bucureștiului, politica de onorarii constă în stabilirea unui onorariu forfetar, în funcție de activitatea estimată a se desfașura la sediul cabinetului nostru de avocatura (studiu și pregătire dosar, redactare documente), la care se adaugă un onorariu pe termen de judecată, convenit anticipat cu clientul. Acest din urmă onorariu este menit să acopere cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurnă) și imposibilitatea desfășurării activităților juridice în timpul deplasării respective.

Plata onorariilor pe termen de judecata se face, în baza facturii emise, cel mai tarziu în ziua termenului de judecată corespunzator.

Plata se poate face fie prin transfer bancar sau în numerar, eliberându-se chitanță. Plata onorariului de succes se face în termen de 10 zile de la data obținerii unei soluții definitive și irevocabile favorabilă clientului.

În cazul nerespectării obligației de plată a onorariilor, în condițiile și la termenele asumate de client prin contractul de asistență juridică, ne rezervăm dreptul să suspendăm desfășurarea activităților avocațiale contractate și/sau să denunțăm unilateral contractul de asistență juridică, ceea ce nu exonerează clientul de la plata sumelor reprezentând jumatate din onorariul forfetar convenit sau contravaloarea serviciilor efectiv prestate și respectiv contravaloarea cheltuielilor efectuate în interesul clientului.

Dacă doriți o ofertă de preț pentru o anumită cauză, mă puteți contacta la oricare din coordonatele de mai jos:

Tel.: 0724 34 72 52

E-mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

EnglishRomanian
SUNA ACUM