Testamentul în noul Cod civil

Potrivit art. 1304 din noul Cid civil: „Testamentul este actul unilateral, personal și revocabil prin care o persoană, numit testator, dispune, în una din formele cerute de lege, pentru timpul când nu va mai fi în viață”.

Nu este obligatoriu ca testamentul să fie realizat în formă autentică (poate fi și olograf).

Cuprinsul principal al testamentului îl constituie actele de dispoziție cu titlu gratuit privitoare la bunurile pe care testatorul le va lăsa la moartea sa, adică legatele.

Legatele pot avea ca obiect tot patrimoniul defunctului, o fracțiune din acesta sau bunuri individualizate.

Ca orice act juridic, pentru a fi valabil încheiat, testamentul trebuie să îndeplinească anumite condiții, impuse de lege.

Astfel, condițiile de fond specifice testamentului sunt:

 • capacitatea de a dispune și de a primi prin testament,
 • voința liberă și neviciată a testatorului
 • cauza valabilă a actului juridic.

Fac excepție de la regula capacității de a dispune prin testament și de a primi legate, următoarele:

 • Persoanele care nu pot dispune prin testament – în acest caz legea se referă la minorii care nu au împlinit 14 ani și la persoanele puse sub interdicție judecătorească
 • Persoanele care nu pot primi legate – în acest caz legea are în vedere faptul că nu se pot face liberalități medicilor, farmaciștilor sau altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauza decesului. De asemenea, sunt incapabili de a primi numai prin legat următorii:
   • Notarul public care a autentificat testamentul
   • Interpretul care a participat la procedura de autentificare a testamentului
   • Martorii, care au asistat la autentificarea testamentului
   • Agenții instrumentatori în cazul testamentelor privilegiate
   • Persoanele care au acordat legal asistență juridică la redactarea testamentului

Reguli de formă comune tuturor testamentelor

 1. Forma scrisa – în dreptul nostru, legea recunoaște valabilitatea oricărui testament, numai dacă a fost făcut în formă scrisă.
 2. Obligativitatea testamentului separat. Oprirea testamentului reciproc – legea interzice ca două persoane să testeze prin același act una în favoarea celeilalte sau în favoarea unei terțe persoane

Nerespectarea condițiilor de formă cerute pentru orice fel de testament este nulitatea absolută și va putea fi invocată de orice persoană interesată (art. 1041 și urm. Noul Cod civil).

Formele testamentelor

 1. Testamente ordinare
  1. Testamentul olograf – care trebuie să fie în întregime scris, datat și semnat de mâna testatorului (art. 1041 noul Cod civil)
  2. Testamentul autentic – care trebuie să fie autentificat de un notar public sau de o altă persoană învestită ca autoritate publică de către stat, potrivit legii (art. 1043 noul Cod civil).
 2. Testamente privilegiate
  1. Testamente în caz de epidemii, catastrofe, războaie
  2. Testamente maritime și fluviale
  3. Testamentele militarilor
  4. Testamentele persoanelor internate în instituții sanitare
 3. Alte forme testamentare
  1. Dispoziții de ultimă voință cu privire la depunerile la bănci
  2. Testamentul făcut în străinătate
  3. Testamentul internațional

0 Response

EnglishRomanian
SUNA ACUM