Strategia C. I. I. Dumitru Iulia Monica în vederea îndeplinirii cu succes a atribuțiilor ce revin ca urmare a desemnării în calitate de administrator/lichidator judiciar – partea întâi

a) Strategia pentru reorganizarea judiciară a societăților în conformitate cu Legea 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Pe baza documentelor prevăzute de art. 67 din legea 85/2014 se stabilește cu exactitate situația activului și pasivului debitoarei, cu întocmirea listei obligațiilor și a bunurilor debitoarei, inclusiv lista creanțelor pe care debitoarea le are de recuperat. Totodată, se va proceda la notificarea tuturor creditorilor potrivit listei depusă de debitoare în vederea înscrierii la masa credală și a întocmirii, depunerii, afișării și comunicării Tabelului Preliminar și tabelului Definitiv al tuturor obligațiilor debitoarei, precum și inventarierea bunurilor din averea debitorului, conform art. 101 din legea 85/2014, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii.

Ulterior, se va proceda la o analiză atentă a activității debitoarei pe baza indicatorilor economici ai debitoarei așa cum au fost înregistrați la organul fiscal și împreună cu reprezentanții debitoarei la analiza activității posturilor de activ și pasiv, fapt ce va conduce la stabilirea diagnosticului societății, inclusiv la stabilirea listei creditorilor chirografari fără de care activitatea debitoarei nu poate continua și la posibilitățile de asigurare a pieței de desfacere produselor și a asigurării necesarului de materii prime pentru continuarea activității.

Pe baza concluziilor analizei – diagnostic cu specificarea punctelor tari și slabe vom concluziona asupra posibilităților reale de rentabilizare a activității în baza unui Plan de Reorganizare și comunicarea acestor concluzii debitoarei, care și-a manifestat intenția de a-și reorganiza activitatea în scris conform art. 67 din Legea 85/2014.

Se vor analiza împreună cu Comitetul Creditorilor toate contractele aflate în derulare și vor fi reziliate contractele care aduc pierderi debitoarei, în vederea respectării principiului maximizării activității debitoarei având ca și consecință maximizarea recuperării creanțelor și respectarea scopului intern al legii 85/2014 de acoperire a pasivului debitoarei și scopului extern de eliminare a societăților care nu reușesc să înlăture starea de insolvență, precum și a reintegrării acelora care înlătură insolvența, dovedindu-se viabili în mediul de afaceri care activează.

Se va proceda la notificarea tuturor debitorilor în scopul asigurării lichidităților necesare pentru termenul scurt până la găsirea celei mai bune soluții de întocmire a planului de reorganizare pe care debitoarea dorește să-l propună aprobării creditorilor.

Se va proceda la convocarea Comitetului Creditorilor pentru prezentarea măsurilor adoptate în Planul de Reorganizare și pentru asigurarea confirmării în principiu de către instanță a acestuia.

Întocmirea trimestrială a rapoartelor administratorului judiciar conform art. 144 alin. (2) din legea 85/2014, cu prezentarea situației financiare a debitoarei, a demersurilor efectuate în calitate de administrator judiciar, o evidență a încasărilor și a plăților efectuate de debitoare și a cheltuielilor necesare pentru bunul mers al activității.

Efectuarea plăților conform planului și urmărirea rentabilizării finalizată prin înregistrarea de profit.

Întocmirea raportului final cu măsura dispunerii închiderii procedurii prevăzută de art. 175 alin. (1) din Legea 85/2014, prezentarea pe larg a îndeplinirii tuturor măsurilor din plan și de continuarea activității societății debitoare.

b) Strategia pentru lichidarea societăților aflate în faliment în conformitate cu Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

citeste mai departe

SUNA ACUM