Sporul pentru condiții vătămătoare – partea I

              De-a lungul timpului, sporul pentru condiții vătămătoare și sporul pentru unde electromagnetice au fost acordate în baza buletinelor de determinare emise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București respectiv de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., precum și în baza actelor normative în vigoare pentru fiecare an în care aceste sporuri au fost acordate.

Pentru anii 2018 și 2019, deși există reglementări normative pentru acordarea acestor sporuri, sunt destui angajatori care nu au plătit sumele de bani corespunzătoare.

Istoric legislativ:

Sporul pentru unde electromagnetice a fost acordat în conformitate cu prevederile HG 1136/2006, pentru perioada 2006 – 2016 și respectiv a HG 520/2016 (începând cu anul 2016 și în continuare), precum și în baza buletinelor de determinare emise de Societatea Naționala de Radiocomunicații S.A.

Sporul pentru condiţii vătămătoare a fost acordat personalului în conformitate cu art. 8 lit. a din HG nr. 281/1993, cuantumul lui fiind stabilit de Regulamentele 1132/1993 şi 6366/1993 emise de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Pentru acordarea lui au fost făcute determinări de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti şi s-a avut în vedere adresa de răspuns a acestei instituții.

Ulterior, articolul nr. 8 din H.G. nr. 281/1993 a fost abrogat de art. 48 (2) din Legea 330/2009, care, la rândul ei, reglementa acordarea sporului pentru condiții vătămătoare în cuprinsul anexei II, secţiunea 1, art. 1 lit. (a) şi secţiunea a 2-a art. 3.

Pentru anul 2010 sporurile au fost menţinute conf. Ordonanţei nr.1/2010.

Pentru anul 2011, Legea nr. 284/2010 art. 21 prevede acordarea acestora şi se regăsesc în Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 (MO 48/19.01.2010, Ordinul 42/2011, 77/2011).

În anul 2012, sporurile pentru condiții vătămătoare s-au acordat conform art. 12 din Legea nr. 283/2011.

În anul 2013 s-au acordat conform art. 2 din OUG nr. 84/2012.

În anul 2014 s-au acordat conform art. 8 din OUG nr. 103/2013.

În anul 2015 s-au acordat conform art. 7 din OUG nr. 83/2014.

Pentru perioada 01.01.2016-31.07.2016 s-au acordat conform art. 6 din OUG nr. 57/2015.

Începând cu 01.08.2016, sporurile nu s-au mai acordat procentual ci în cuantum brut, la nivelul lunii iulie 2016.

Pentru perioada 01.08.2016-31.12.2016 s-au acordat în cuantumul brut, conform art. 33 din OUG nr. 20/2016 de modificare a OUG 57/2015 aprobată prin Legea 250/2016 și OUG 43/2016.

În perioada 01.01.2017 – 30.06.2017 s-au aplicat în continuare prevederile OUG 57/2016, în conformitate cu art. 1 (5) din OUG 99/2016 (pentru personalul didactic auxiliar) și art. 1 (2) din OUG 99/2016 și art. 1 (1) din OUG 9/2017 (pentru personalul nedidactic).

Decorative Scales of Justice

Pentru perioada 01.07.2017 – 31.12.2017 s-au menținut conform art. 38 alin. 2, lit. a) din Legea 153/2017, care arată că: „Începând cu data de 1 iulie 2017: se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;”

În perioada 01.01.2018 – 31.03.2018 ar fi trebuit menținute sporurile în cuantum brut, majorate cu 25%, conform art. 38 alin. 3, lit. a) din Legea 153/2017.

Au intrat în vigoare HG 917/2017 (care se referă la personalul nedidactic) și HG 34/2018 (care se referă la personalul didactic auxiliar), conform art. 23 din Legea 153/2017 care stabilesc efectuarea de noi măsurători la locurile de muncă. Valabilitatea măsurătorilor conform art. 4 (2) din HG 917/2017 este de până la 36 de luni, iar valabilitatea măsurătorilor conform art. 7 (2) HG 34/2018 este de până la 6 luni.

HG 34/2018 stabilește, prin art. 9, ca noile măsurători să fie efectuate în 60 de zile de la apariția HG ( HG 34/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018). 

În anul 2019, intră în vigoare HG 167/2019 pentru modificarea art. 7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018, care stabilește că: „

Începând cu 1 aprilie 2019, alineatele (1) şi (2) ale articolului 7 din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1)Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 36 de luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă.

(2)Unităţile/Instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 36 de luni.”

Am prezentat istoricul acordării celor două sporuri pentru a evidenția continuitatea acordării acestora, precum și faptul că, de-a lungul acestei perioade, condițiile de muncă nu s-au modificat.

Pentru a clarifica modalitatea de acordare a acestor sporuri, Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, a transmis către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Adresa nr. 310/02.03.2018, în care a fost atrasă atenția asupra faptului că: „cea mai mare parte a salariaților din sistemul de învățământ superior și bibliotecile centrale universitare, care beneficiau în luna decembrie 2017 de sporul pentru condiții de muncă (vătămătoare, grele, periculoase), salariul net a scăzut, începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a sistării acordării acestui spor sau ca urmare a nealocării de către Ministerul Educației Naționale a sumelor necesare plății sporului (…) În acest context, vă rugăm să ne precizați care este modul concret de interpretare a art. 38 (3) lit a) din Legea 153/2017 (…)”.

Prin Răspunsul nr. 833/06.03.2018, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis că: „Potrivit prevederilor art. 38 alin. 3, lit. a) din Legea – cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

Față de cele de mai sus, începând cu 1 ianuarie 2018, cuantumul sporului pentru condiții de muncă de care beneficia personalul plătit din fonduri publice în luna decembrie 2017 va fi determinat prin majorarea cu 25%, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea 153/2017, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții”.

Acest articol a fost redactat în colaborare cu dl. Bogdan Popescu, președinte al Sindicatului Liber din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

EnglishRomanian
SUNA ACUM