Sporul de doctorat introdus prin legea 71/2015

După cum spuneam mai demult, începând cu 2010 cei care își obțineau diploma de doctor după această dată nu beneficiau de sporul de doctorat pe care colegii lor îl primeau lunar.

Ei bine, legiuitorul aluat măsuri astfel încât această discriminare care dura de mai mult de 5 ani să înceteze.

file000704919536Prin OUG 83/12.12.2014 au fost aprobate măsurile privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Prin Legea nr. 71/03.04.2015 a fost adoptată și modificată OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Conform art. 6 din Legea 71/2015, OUG 83/2014 a fost modificată după cum urmează:

La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

Prin Legea 71/2015 s-a creat posibilitatea ca personalul încadrat în instituțiile și autoritățile publice care avea un nivel al salariului de bază și al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice pentru fiecare funcție/grad/treaptă și gradație, să fie salarizat la nivelul maxim dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Această prevedere se aplică și în cazul stabilirii cuantumului gradațiilor de care a beneficiat personalul care a avansat în gradație după anul 2010.

Prin Nota privind aplicarea prevederilor Legii 71/2010 pentru aprobarea OUG 83/2014, înregistrată sub nr. 874/02.06.2015 și emisă de Ministerul Muncii, familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și semnată de dna. Ministru Rovana Plumb, este explicat în mod expres faptul că:  prin legea 71/2015 „s-a creat posibilitatea ca personalul care a fost încadrat înainte de anul 2009 precum și personalul încadrat după anul 2009 care a obținut titlul științific de doctor, să beneficieze de același nivel al salariului de bază de care a beneficiat personalul încadrat pe aceeași funcție/grad/treaptă și gradație și care a deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010”.

Până la aprobarea OUG 83/2014 prin Legea 71/2015, personalul care a obținut titlul științific de doctor după anul 2009 nu a beneficiat de o majorare a salariului de bază în mod similar cu persoanele care au deținut titlul științific de doctor anterior anului 2010.

De asemenea, in cuprinsul aceleiasi Note explicative privind aplicarea Legii 71/2015 este prevazut expres ca: “In contextul in care prevederile sus-mentionate nu se vor aplica personalului din toate institutiile si autoritatile publice, se va crea o discriminare salariale intre institutiile si autoritatile publice care va genera procese in instanta, care vor fi castigate de catre salariati si vor duce la plata acestori drepturi actualizate la data platii cu rata inflatiei precum si a cheltuielilor de judecata aferente”.

Din cunoștințele mele în prezent, în România, nu există personal didactic care să beneficieze de acest spor de doctorat cuvenit și acordat de Statul român prin Legea 71/2015.

Explicațiile angajatorilor sunt multe, însă un lucru este cert: doctoranzii din România, după ce că au suferit discriminare prin neîncasarea dispozițiilor tranzitorii (fostul spor de doctorat) vreme de peste 5 ani, nici măcar acum, când există o lege care le acordă acest drept nu pot beneficia de un drept bănesc cuvenit prin lege. De ce? ….rămâne ca angajatorul să răspundă în fața legii

EnglishRomanian
SUNA ACUM