Sporul cuvenit cadrelor militare pentru orele suplimentare efectuate

A

Am mai scris despre acest subiect aici.

Sunt convinsă că vă va fi de folos!

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, este considerată muncă suplimentară.

Codul muncii spune că „Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul indicat mai sus, în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Pentru reclamanții – cadre militare care formulează acțiune pentru drepturile bănești cuvenite pentru orele suplimentare pentru ultimii 3 ani calculați de la momentul formulării acțiunii, sunt aplicabile o serie de acte normative, despre care am vorbit pe larg aicihttps://avocatiuliadumitru.ro/arhive/5031

Prin Ordine de ministru, clasificate cu nivel de clasificare secret s-au stabilit condiţiile în care se acordă majorarea de 75% indicată mai sus.

În aceste ordine există precizări cum că nu beneficiază de acordarea acestei majorări personalul care lucrează în ture sau efectuează gărzi în cadrul zilelor de repaus săptamânal, de sărbători legale, şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează şi beneficiază de drepturile salariale prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor informații, se poate concluziona că în cazul muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, i se aplică prevederile Codului muncii.

Prin urmare, pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale, sau în orice alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, în cazul schimbului normal de lucru, salariaţii beneficiază de un spor la salariu ori în condiţiile stabilite de Codul muncii ori în condiţiile stabilite de OUG nr.37/2014.

Dar, în prezent, există cadre militare care, deși efectuează ore suplimentare, nu beneficiază de acest spor de 75% .

Mai mult decât atât, prin art. 12 alin. (5) din OUG. 83/2014, cât şi prin art. 8 alin. (5) şi (6) din OUG nr.57/2015 s-a stabilit că prevederile art. 13 alin. (5) – (8) din OUG nr. 103/2013 se aplică în mod corespunzător şi în anii 2015 şi 2016. (vorbim aici de drepturile bănești cuvenite pe ultimii 3 ani de la momentul formulării acțiunii).

De asemenea, potrivit dispoziţiilor legale (art.120 şi următoarele din Codul Muncii), munca suplimentară efectuată se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin acordarea unui spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Deși cadrele militare au efectuat muncă suplimentară, separat de munca efectuată în cadrul duratei normale de lucru, angajatorul nu a compensat-o prin acordarea de ore libere plătite corespunzătoare în următoarele 60 de zile calendaristice.

Întreruperea prescipției

Prescripţia se întrerupe, astfel cum arată art. 2537 Cod civil, “prin orice act prin care cel în folosul căruia curge prescripţia este pus în întârziere;

Așadar, primul pas care trebuie făcut este formularea unei solicitări către angajator pentru acordarea drepturilor bănești cuvenite pentru orele suplimentare efectuate în timpul serviciului.

Însă nu e suficient.

Potrivit art. 2540 Cod civil: “Prescripţia este întreruptă prin punerea în întârziere a celui în folosul căruia curge prescripţia numai dacă aceasta este urmată de chemarea lui în judecată în termen de 6 luni de la data punerii în întârziere.”

Astfel, pentru a a putea beneficia de prescripție, pasul al doilea îl reprezintă formularea unei acțiuni în instanță în termen maxim de 6 luni de la momentul transmiterii solicitării către angajator.

EnglishRomanian
SUNA ACUM