Spor pentru condiții vătămătoare – partea a II-a

Aici am mai scris despre același subiect. Sunt convinsă că vă va fi de folos!

Majorarea cu 25% și plata sporului de condiții vătămătoare și a sporului de unde electromagnetice, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic – în conformitate cu art. 38 alin. 3, lit. a) din Legea 153/2017 și cu art. 9 din HG 34/2018.

Conform art. 38 alin. 3, lit. a) din Legea 153/2017, care spune că: „Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:

a)cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;

Începând cu 01.01.2018 ar fi trebuit menținute sporurile în cuantum brut, majorate cu 25%, fapt care face pe deplin întemeiat primul capăt din acțiunea formulată.

Plata sporului de condiții vătămătoare, pentru personalul didactic auxilia – în conformitate cu determinările efectuate în baza HG 34/2018 și HG 167/2019

Referitor la sporul pentru condiții de muncă, art 23 din legea 153/2017 arată că: „Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate”.

Intră, astfel, în vigoare HG 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Învăţământ”, astfel cum a fost modificată de Hotărârea 167/2019, care stabilește în mod concret că trebuie efectuate noi determinări și emise buletine de determinare/expertizare, în termen de 60 de zile de la momentul publicării HG, precum și că unitățile/instituțiile de învățământ sunt obligate să efectueze periodic măsurători la locurile de muncă, dar și că aceste perioade nu pot fi mai mari de 36 luni. (art. 2 coroborat cu art 7(2) și art. 9 din HG  34/2018).

Așadar, pentru personalul didactic auxiliar, valabilitatea măsurătorilor este de maxim 36 luni.

Plata sporului de condiții vătămătoare, pentru personalul
nedidactic – în conformitate cu determinările efectuate în baza HG 917/2017.

Referitor la sporul pentru condiții de muncă, art 23 din legea 153/2017 arată că: „Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate”.

Art. 8 alin. 3 din HG 34/2018 stabilește: Personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cluburi sportive studenţeşti, instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 4 muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală.

Intră astfel în vigoare HG 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Administraţie” din administraţia publică centrală.

HG 917/2017 se referă la sporul pentru condiții vătămătoare pentru personalul nedidactic, prevede obligativitatea efectuări unor noi măsurători iar valabilitatea acestora este de 36 luni, așa cum prevede art. 4 alin. (2) din hotărâre.

Așadar, pentru personalul nedidactic, valabilitatea măsurătorilor este de 36 de luni.

Acest articol a fost redactat în colaborare cu dl. Bogdan Popescu, președinte al Sindicatului Liber din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”.

EnglishRomanian
SUNA ACUM