Schimbare membrii organe de conducere sau de administrare

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate şi modificarea datelor lor personale

 1. Cererea de înregistrare (original);
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administraţie, decizia consiliului de supraveghere (original);
 3. Actul constitutiv actualizat în cazul SNC, SCS, GIE şi, după caz, SRL, în original;
 4. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii administratori/directori/membrii consiliului de supraveghere/membrii directoratului/persoane împuternicite să reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor din care să rezulte că acceptă numirea şi că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
 5. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate (copie);
 6. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 7. Certificatul eliberat de cenzori privind depunerea garanţiei în cazul schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere ale GIE şi ale societăţilor cooperative (original sau copie certificată);
 8. Dacă este cazul:
  • specimenele de semnătură ale administratorilor/directorilor/membrilor directoratului;
  • actul de înregistrare al persoanelor juridice române care deţin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 9. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice;
 10. Dovezile privind plata tarifului legal

Informații suplimentare

 • În cazul SRL schimbarea cenzorilor/auditorilor financiari nu constituie modificare a actului constitutiv şi nu necesită depunerea actului constitutiv actualizat.
 • În cazul SA şi SCA schimbarea administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de supraveghere, cenzorilor şi auditorilor nu constituie modificare a actului constitutiv şi nu necesită depunerea actului constitutiv actualizat.

Dacă aveți nevoie de servicii în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului, oriunde în țară, nu ezitați să contactați Cabinetul de avocat „Dumitru Iulia Monica” sau să achiziționați un produs direct din Shop-ul nostru! Veți primi servicii de cea mai bună calitate, documente realizate de un avocat cu experiență din 2007 la prețuri imbatabile. Mai mult decât atât, întreaga procedură se desfășoară electronic, fără să fie necesar să vă deplasați la sediul cabinetului de avocat sau să stați la cozi interminabile la Registrul Comerțului.

Dacă nu găsiți în Shop produsul de care aveți nevoie, ne puteți contacta fie la nr. de tel.: 0724347252, fie prin mail la următoarea adresă: avocatiuliadumitru@gmail.com

SUNA ACUM