Reprezentativitatea organizatiilor sindicale la nivel de unitate

1391608_21421428Art.51 alin.1 lit.C din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

  1. au statut legal de sindicat;
  2. au independenţă organizatorică şi patrimonială;
  3. numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.

Constatarea condiţiilor de reprezentativitate

Art.51 alin.2 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Îndeplinirea de către organizaţiile sindicale a condiţiilor de reprezentativitate se constată, la cererea acestora, de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea la instanţă a documentaţiei prevăzute la art. 52 din legea 62/2011.

Dovada îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate

Art.52 lit.C din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

  1. copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de către sindicat şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive de modificare a statutului şi/sau componenţei organului executiv de conducere;
  2. declaraţie semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;
  3. dovadă privind numărul de angajaţi din unitate, eliberată de angajator;
  4. dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.

Dovada emisa de inspectoratul teritorial de muncă

Art.53 alin.3 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Anterior depunerii dosarului pentru obţinerea reprezentativităţii la judecătorie, sindicatele vor depune o copie scrisă şi una în format electronic a respectivului dosar la inspectoratul teritorial de muncă, care o va înregistra şi va emite dovadă în acest sens.

Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale obţinută înainte de intrarea în vigoare a Legii dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată

Art.223 din Legea dialogului social nr.62/2011, republicată, modificată şi completată:

Reprezentativitatea organizaţiilor patronale şi sindicale constatată până la data intrării în vigoare a prezentei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de legea 62/2011.

EnglishRomanian
SUNA ACUM