Statut asociatie de proprietari

Statut asociatie de proprietari

lei345,00

Descriere

Incepând cu 2018, toate asociatiile de locatari au fost nevoite sa se transfrme in asociatii de proprietari.
Prin urmare si statutele acestora au fost adaptate in conformitate cu noua lege.

Asociaţia de proprietari este forma juridică de organizare şi de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, înfiinţată în condiţiile prezentei legi, care are ca scop administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, reabilitarea şi modernizarea proprietăţii comune, menţinerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor de către toţi proprietarii.
Asociaţia de proprietari se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu.
Începând cu anul 2018 toate asociațiile de locatari au trebuit să se transforme în asociații de proprietari.
Cu această ocazie, statutul asociațiilor de locatari trebuia adaptat și actualizat în conformitate cu dispozițiile Legii 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor.
Anterior constituirii asociaţiei de proprietari, proprietarii unităţilor de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari sau, după caz, la reorganizarea asociaţiei de locatari în asociaţie de proprietari. Totodată, se hotărăşte şi cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere şi a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire şi la modalitatea de decontare a costurilor generate de această acţiune. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toţi cei prezenţi.
Legea 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire la:
a)înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 unităţi de proprietate imobiliară;
b)administrarea, întreţinerea şi folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare proprietar având o proprietate individuală şi o cotă-parte indiviză din proprietatea comună.

De ce să achiziționați de aici un model pentru Asociație de proprietari?
• Documentul este întocmit în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Legea 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
• Documentul este redactat clar, pe înțelesul tuturor locatarilor;
• Documentul poate fi editat și personalizat în funcție de fiecare situație specifică condomniuliul
• Documentul este livrat imediat, pe mail, după efectuarea plății prin card bancar

Caracteristici:
• Este specificat clar unde trebuie completat cu datele de identificare ale asociației
• Acolo unde nu este completat, veți primi sfaturi și clarificări, fie telefonic, fie pe mail în funcție de opțiunea dvs.;
• Documentul este adaptabil în funcție de fiecare situație specifică fiecărui condominiu în parte

Cum se plasează o comandă?

1. Se adaugă produsul în coș;
2. Se finalizează comanda;
3. Se efectuează plata prin transfer bancar*;
4. Se primește un link pe e-mail pentru descărcare;
5. Se descarcă documentul!

*în cazul transferului bancar, documentele vor fi trimise în momentul în care contul este debitat

SUNA ACUM