Regulament Condominiu

Regulament Condominiu

lei245,00

Conform Legii 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari şi administrarea condominiilor, fiecare asociație de proprietari este obligată să aibă întocmit
un regulament de condominiu.

Descriere

Descriere

Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile şi condiţiile de
folosinţă a părţilor comune ale condominiului şi normele de conduită şi bună vecinătate dintre
proprietari, numit regulament al condominiului.
Regulamentul condominiului se iniţiază de către preşedintele asociaţiei sau de către comitetul executiv
al asociaţiei de proprietari, se dezbate şi se adoptă în adunarea generală a asociaţiei de proprietari cu
acordul majorităţii proprietarilor din condominiu şi este adus la cunoştinţă, prin afişare la avizier sau prin
înmânarea unei copii conforme a acestuia, tuturor proprietarilor, în termen de 7 zile de la adoptare.
Regulile de folosinţă a proprietăţii comune nu vor fi afectate de schimbarea titularului dreptului de
proprietate.
Regulamentul condominiului nu poate impune nicio restricţie exercitării drepturilor proprietarilor în
afara celor care sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa cum este prevăzută în proiectul tehnic şi
cartea tehnică a construcţiei.

De ce să achiziționați de aici un regulament de condominiu?

 1. Documentul este întocmit în conformitate cu dispozițiile legale cuprinse în Legea 196 din 20 iulie
  2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea
  condominiilor;
 2. Documentul este redactat clar, pe înțelesul tuturor locatarilor;
 3. Documentul poate fi editat și personalizat în funcție de fiecare situație specifică condomniuliul
 4. Documentul este livrat imediat, pe mail, după efectuarea plății prin card bancar

Caracteristici

 1. Este specificat clar unde trebuie completat cu datele de identificare ale asociației
 2. Acolo unde nu este completat, veți primi sfaturi și clarificări, fie telefonic, fie pe mail în funcție
  de opțiunea dvs.;
 3. Documentul este adaptabil în funcție de fiecare situație specifică fiecărui condominiu în parte

Cum se plasează o comandă?

 1. Se adaugă produsul în coș.
 2. Se finalizeaza comanda
 3. Se efectuează plata prin transfer bancar*
 4. Se primește un link pe e-mail pentru descărcare
 5. Se descarcă documentul!

*în cazul transferului bancar, documentele vor fi trimise în momentul în care contul este debitat

SUNA ACUM