Prelungire durata functionare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţilor

Etapa I

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original);
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/decizia asociatului unic (original);
 3. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 4. Dovezile privind plata tarifului legal.

Etapa a -II- a

 1. Cererea de înregistrare (original);
 2. Extrasul din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în care a fost publicată hotărârea de prelungire a duratei de funcţionare a persoanei juridice;
 3. Actul modificator al actului constitutiv privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii (original);
 4. Actul constitutiv actualizat, în original;
 5. Dacă este cazul:
  • alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 6. Dovezile privind plata tarifului legal.

Informații suplimentare

 • Prelungirea duratei de funcţionare a societăţii trebuie realizată înainte de expirarea duratei prevăzute de actul constitutiv.
 • Cererea de înregistrare se depune numai după trecerea a 30 zile de la data publicării hotărârii AGA/deciziei asociatului unic în Monitorul Oficial.
 • Hotărârea AGA/decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. şi data, semnăturile persoanelor abilitate; în cazul în care actul modificator este un act adiţional în formă autentică, nu se va mai depune şi hotărârea adunării generale în baza căreia acesta a fost încheiat.
 • Actul modificator  poate fi autentificat de notarul public, poate fi atestat de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995, modificată, poate conţine darea de dată certă a notarului public sau a serviciului de asistenţă din cadrul ORC, poate  fi încheiat sub semnătură privată; forma autentică a actului modificator este obligatorie în cazul SNC sau SCS.
 • Înregistrarea menţiunii privind prelungirea duratei de funcţionare se face într-o singură etapă, dacă termenul de opozabilitate de 30 zile de la data publicării hotărârii AGA sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial s-a îndeplinit înlăuntrul termenului fixat pentru durata societăţii;
 • În cazul în care, în actele constitutive sau modificatoare s-a prevăzut clauza potrivit căreia, durata societăţii prevăzută pentru o perioadă determinată se prelungeşte de drept cu aceeaşi perioadă, cererea de înregistrare va fi însoţită de confirmarea scrisă a asociaţilor privind prelungirea de drept a duratei, dovada că publicitatea prin Monitorul Oficial s-a realizat anterior datei expirării duratei, precum şi de dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;

Dacă aveți nevoie de servicii în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului, oriunde în țară, nu ezitați să contactați Cabinetul de avocat „Dumitru Iulia Monica” sau să achiziționați un produs direct din Shop-ul nostru! Veți primi servicii de cea mai bună calitate, documente realizate de un avocat cu experiență din 2007 la prețuri imbatabile. Mai mult decât atât, întreaga procedură se desfășoară electronic, fără să fie necesar să vă deplasați la sediul cabinetului de avocat sau să stați la cozi interminabile la Registrul Comerțului.

Dacă nu găsiți în Shop produsul de care aveți nevoie, ne puteți contacta fie la nr. de tel.: 0724347252, fie prin mail la următoarea adresă: avocatiuliadumitru@gmail.com

SUNA ACUM