Pot intra bugetarii în somaj tehnic?

Am citit zilele trecute un articol în care se arăta că: „se reduce activitatea în sectorul bugetar”.

Mulți dintre clienții cu care colaborez, lucrând în sectorul bugetar, speriați, m-au întrebat dacă este posibil.

Fiind decretată stare de urgență în România, instituția somajului tehnic este reglementată prin ordonanța de urgență nr 30/2020 astfel cum a fost completată și modificată prin Ordonanța de urgență 32/2020.

Iata ce se spune despre somajul tehnic

  • Somajul tehnic reprezintă o suspendare temporară a contractului de muncă din inițiativa angajatorului
  • Art. 52 alin. (1) lit c din Codul muncii spune: „Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: (…) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similar”;
  • Indemnizația primită de salariat este la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
    • Art. 15 din legea 6/2020 arată: „Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei”, prin urmare indemnizația pentru somațul tehnic nu poate depăși 75% din 5429 lei.
  • În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru simaj tehnic poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Salariatul primește indemnizația în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor.

Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.

Cine poate intra în somaj tehnic?

– salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

Despre indemnizație (de interes pentru angajator)

– este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii

– Calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

– Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator.

– Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

– Pentru indemnizaţie nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

– În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţie pentru somaj tehnic.

– În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia pentru somaj tehnic aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase

– Perioada în care salariatul se află în somaj tehnic constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanța 30/2020 indică art 52 alin. (1)  lit c) din Codul muncii ca temei pentru suspendarea temporară a contractului individual de muncă a salariatului din inițiativa angajatorului.

Însă, textele de la art. 52 alin. (1), art. 52 alin. (3) şi art. 53 Codul muncii trebuie interpretate şi aplicate prin coroborare. Ele au în vedere situaţia în care angajatorul se confruntă cu anumite dificultăţi economice, structurale sau similare, ce intervin temporar în activitatea sa şi care îl pun în situaţia de a nu avea nevoie de munca prestată de salariaţi.

Salariaţii au dreptul la această indemnizaţie, plătită de angajator, atât în cazul reducerii activităţii, cât şi în cel al întreruperii acesteia – fiind vorba, evident, despre activitatea în care sunt implicaţi respectivii salariaţi. Aşadar, nu sunt îndrituiţi la o astfel de indemnizaţie toţi salariaţii din unitate, ci doar cei a căror activitate este afectată de reducere sau întrerupere.

Suspendare a contractului individual de muncă reglementată de art. 52 alin. (1) lit. c) Codul muncii (așa cum stabilește ca temei de drept OUG 30/2020)  are loc în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Prin urmare, nu are loc încetarea raportului de muncă, ceea ce înseamnă că salariații se reîntorc pe locul de muncă deținut anterior suspendării contractului.

Pe durata întreruperii sau reducerii activităţii salariaţii ce beneficiază de plata indemnizaţiei trebuie să se afle la dispoziţia angajatorului; condiţiile concrete în care se îndeplineşte de către salariaţi această obligaţie sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin acordul încheiat cu ocazia suspendării contractelor individuale de muncă (dacă se încheie un astfel de acord): fie la domiciliul lor, fie la locul de muncă; alternativ şi la domiciliul lor şi la locul de muncă; întreaga durată a timpului de muncă, sau numai parţial.

Opinia mea este că, în forma actuală, OUG 30/2020 nu se poate aplica personalului plătit din sistemul bugetar. Nu poate spune, spre exp, ca universitățile sau alte instituții de tip public, nu au resurse pentru plata salariilor, atâta timp cât acestea nu desfășoară activități al căror profit este influențat negativ de măsurile luate pentru răspândirea virului COVID 19″ – Avocat Iulia Dumitru

Pe de altă parte, prin Decretul 195/2020 în România este decretată stare de urgență, care, conform Ordonanței de urgență nr. 1/1999 (astfel cum a fost modificată și completată prin legea 164/2019 intrată în vigoare la data de 10.10.2019),

reprezintă ansamblul de măsuri excepţionale de natură politică, economică şi de ordine publică aplicabile pe întreg teritoriul ţării sau în unele unităţi administrativ-teritoriale care se instituie în următoarele situaţii:

a)existenţa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea naţională ori funcţionarea democraţiei constituţionale;

b)iminenţa producerii ori producerea unor calamităţi care fac necesară prevenirea, limitarea sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre.

Pe durata stării de urgenţă sunt interzise:

a)limitarea dreptului la viaţă, cu excepţia cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război;

b)tortura şi pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante;

c)condamnarea pentru infracţiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului naţional sau internaţional;

d)restrângerea accesului liber la justiţie.

Însă, pe durata stării de urgență pot fi limitate alte drepturi fundamentale. În prezent, ne aflăm în situația clară în care nu putem părăsi domiciliul decât în câteva condiții strict stabilite de acte normative, nu ne putem plimba într-un parc sau nu ne putem vizita părinții.

Și ca să răspund la întrebarea din titlul acestui articol, așa cum este reglememnată instituția somațului tehnic, bugetariilor nu li se poate suspenda contractul de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit c) coroborat cu ordonanța de urgență nr. 30/2020 în varianta ei din data de 13.03.2020.

Dar lucrurile se pot modifica de la o zi la alta, iar legiuitorul deja pregătește legislația în acest sens!

Sper să trecem cu toții bine peste toata nebunia asta!

SUNA ACUM