Plata sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale

La data de 8 mai 2016 a intrat în vigoare Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

 

Această lege a apărut ca să acopere diferenţele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor OG 15/2008, a Legii 221/2008, Legii-cadru nr. 330/2009, a Legii-cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010.

Legea 85/2016 spune că personalului didactic din învăţământul de stat precum și personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat încadrat în sistem de plată cu ora, căruia nu i s-au acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Cu toate astea, în al doilea și al treilea an de la data intrării în vigoare a legii nu au fost achitate tranșele stabilite.

În curând intrăm în cel de-al patrulea an de la momentul adoptării legii, an în care ar trebui să se achite deja o tranșă mai mare, în procent de 25% din cuantumul sumelor cuvenite.

Amintim că este vorba despre sume mari, raportându-ne la perioada octombrie 2008 – mai 2011, când personalul didactic din învățământul superior trebuia să beneficieze de majorări salariale de aproximativ 50%.

Instituțiile de învățământ superior de stat nu au acordat anii trecuți tranșa stabilită legal, motivând că Ministerul Educației Naționale nu a alocat fonduri în acest scop. Pe de altă parte, Ministerul Educației Naționale a susținut că aceste sume pot fi acordate din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ.

Ei bine, iată că lucrurile s-au clarificat sub acest aspect!

În Monitorul Oficial cu numărul 354 din data de 24 aprilie 2018 a fost publicată Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, care, la art. 2 prevede că: “Pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, plata diferenţelor salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, plata daunelor-interese moratorii şi a sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale”.

Concluzia este că NU instituțiile de învățământ superior de stat, din venituri proprii, sunt datoare să achite drepturile salariale cuvenite în baza legii 85/2016.

Dimpotriva, Ministerul Educației Naționale, așa cum este expres stabilit în prezent prin legea 95/2018, este cel care trebuie să acorde din bugetul de stat aceste sume.

 

 


Dacă aveți nevoie de consiliere privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, ne puteți contacta la tel: 0724347252 sau la adresa de mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

SUNA ACUM