Plata salariului diferentiat pentru angajatii bibliotecilor centrale universitare finantate integral de la bugetul de stat

Potrivit art. 94 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic: „Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul Învăţământului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan naţional. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie”.

Ulterior, in cuprinsul Legii nr. 330/2009, la Anexa nr. II/1.4, punctul 12 sunt prevazute urmatoarele: “Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii”.

In Anexa nr. II Capitolul 1 Punctul B art. 9 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice sunt preluate aceleasi dispozitii ca cele din legea 330/2010, dupa cum urmeaza: Pentru personalul din instituţiile de învăţământ superior, senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate, cu o creştere de până la 12 clase de salarizare succesive celei deţinute, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii”.

Asadar, desi legea nr. 127/1998 a suferit modificari si in final a fost abrogata, totusi prevederile legislative privind acordarea salariului diferentiat au fost mentinute in dispozitiile legale ulterioare.

Insa, atat în Legea 330/2009, cât şi în Legea 284/2010, acest spor este menţinut şi acordat numai din venituri proprii.

file000704919536.jpgAstfel cum reiese din art. 3 din ambele legi, “Sistemul de salarizare” reglementat atat in cadrul legii nr. 330/2009 cat si legea nr. 284/2010, “are la baza urmatoarele principii:

a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii;

c) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;

d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale”.

In plus, legea nr. 330/2009 a avut in vedere si urmatorul principiu: luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare”.

Desi, prin legea nr. 330/2009 s-a prevazut ca acordarea salariului diferentiat se va realiza doar din veniturile proprii ale unitatilor anagajatoare, totusi in art. 7 alin. (2) este prevazut ca: Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări”. Reglementarea la care se face referire in acest articol este cea prevazuta in art. 94 alin. (4) din legea 128/1997, care preveeda posibilitatea acordarii unul salariu diferentiat de pana la 30% din salariul brut.

In ceea ce priveste aceste prevederi, Curtea Constituţională, a reţinut, cu titlu imperativ, că: „în intervalul 2010-2015 nici un angajat să nu cunoască, prin trecerea la noul sistem de salarizare, vreo diminuare a salariului brutde care beneficiază potrivit reglementărilor în vigoare. Curtea reţine că noţiunea de salariu brut include, potrivit art. 160 din Codul muncii, atât salariile de bază, soldele pentru personalul militar şi indemnizaţiile lunare de încadrare, după caz, cât şi sporurile sau alte adaosuri aflate deja în plată.

Potrivit art. 26 alin. (1) coroborat cu Anexa nr. 2 din HG 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului:Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, (…) sunt urmatoarele: Biblioteci Centrale Universitare (…)” finantate integral de la bugetul de stat.

Aceeasi prevedere a fost preluata ulterior de Hotararea nr. 536/2011 si in prezent de Hotararea nr. 185/2013 care la Anexa 4 lit. A punctul XIII prevede ca „Bibliotecile Centrale Universitare sunt finatate integral de la bugetul de stat”.

Asadar, desi legea nr. 330/2009 a prevazut expres ca nicio persoana sa nu inregistreze vreo diminuare a salariului brut incasat, totusi angajatii bibliotecilor centrale universitare, au inregistrat diminuari salariale, avand in vedere ca unitataatile nu dispuneau de venituri proprii pentru achitarea salariului diferentiat.

Singura solutie ca angajatii bibliotecilor centrale universitare sa isi poata recuperae drepturile rezultate din neaplicarea salariului diferentiat este formularea unor actiuni in justitie.

In prezent exista solutii favorabile in Cluj si in Iasi si a fost formulata o asemenea actiune si la Tribunalul Bucuresti.

Toti angajatii bibliotecilor centrale universitare trebuie sa beneficieze de aceste drepturi neincasate pana in prezent.

Indiferent de durata indelungata de timp pentru solutionarea acestor dosare, angajatii bibliotecilor centrale universitare isi vor incasa drepturile ce decurg din neplata salariilor diferentiate!

SUNA ACUM