Partea civilă şi partea responsabilă civilmente

Partea civilă și drepturile acesteia

Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte parte civilă.

Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal.

În cursul procesului penal, partea civilă are următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
 • dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
 • dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
 • dreptul de a consulta dosarul;
 • dreptul de a fi ascultată;
 • dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;
 • dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română;
 • dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi cauză.

Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în întregime sau în parte, singură sau în solidar, prejudiciul cauzat prin infracţiune şi care este chemată să răspundă în proces este parte în procesul penal şi se numeşte parte responsabilă civilmente.

În cursul procesului penal, partea responsabilă civilmente are următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale;
 • dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
 • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei;
 • dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate;
 • dreptul de a consulta dosarul;
 • dreptul de a fi ascultată;
 • dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor;
 • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică exercitarea drepturilor persoanei vătămate;
 • dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română;
 • dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată;
 • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

Drepturile părţii responsabile civilmente se exercită în limitele şi în scopul soluţionării acţiunii civile.

SUNA ACUM