Ordonanța militară 8/2020

O nouă zi ….o nouă ordonanță militară

Regăsiți mai jos, pe scurt, care sunt dispozițiile principale stabilite prin Ordonanța militară 8/2020

Libertăți

 • E liber la pescuit! Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activităţi. În declaraţia pe propria răspundere se menţionează, ca motiv, deplasarea în interes profesional
 • Au fost avuți în vedere și apicultorii! Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locaţia stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calităţii de apicultor se face cu adeverinţa ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile judeţene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calităţii de apicultor şi a proprietăţii asupra stupilor. În declaraţia pe propria răspundere, se menţionează, ca motiv, deplasarea în interes profesional
 • Putem să ne cumpărăm mașini! Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei pentru achiziţia de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule şi servicii de reparaţii auto. În declarația pe proprie răspundere se menţionează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor.

Alte măsuri dispuse prin Ordonanța militară 8/2020

 • Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
 • Pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgenţă, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • Unităţile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada stării de urgenţă, personalul acestora având obligaţia respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.

Excepții de la măsurile de izolare la domiciliu

 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19. Prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana care face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână. Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare prin care se permite intrarea în România sunt următoarele: Cenad, Nădlac, Turnu, Vărşand, Salonta, Borş, Săcuieni, Urziceni şi Petea. Lista punctelor de trecere a frontierei de stat închise total sau parţial pe întreaga perioadă a stării de urgenţă le regasiti in anexa 1 la ordonanța militara nr. 8/2020
 • Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, pentru tehnica/echipamentele din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională.dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.

Interdicții instituite pe perioada stării de urgență

 • Se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanţă militară nr. 8/2020.
 • Pe perioada stării de urgenţă se suspendă activitatea de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanţă militară nr. 8/2020.
 • Achiziţionarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziţionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
 • Se interzice, pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private. Accesul vizitatorilor/aparţinătorilor/susţinătorilor/ reprezentanţilor legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidenţiale este interzis.
 • Pe perioada stării de urgenţă se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acţiuni ale companiilor din Sistemul energetic naţional, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Recomandări

 • Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluţii dezinfectante la intrările în imobilele cu destinaţia de locuinţe colective şi să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor şi celelalte spaţii comune din interiorul acestor imobile.
 • În zilele de joi, vineri şi sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare îşi pot prelungi programul de funcţionare în funcţie de necesităţi.
EnglishRomanian
SUNA ACUM