Locuințele ANL

Pentru că în ultimii ani am administrat dosare în instanță referitoare la locuințele ANL, am început să mă întreb dacă, vreodată, această instituție a dispus de bunăvoie vânzarea locuințelor către persoanele care îndeplineau criteriile stabilite de lege.

Având în vedere numărul ridicat de dosare înregistrat pe rolul instanțelor de judecată, tind să cred că nu, dar nu aș putea spune asta cu o siguranță de 100%.

Dar despre ce e vorba când se vorbește de locuințele ANL?

Așa cum arată e site-ul: www.anl.ro: Agenția Națională pentru Locuințe s-a înființat în baza Legii nr. 152/1998 pentru dezvoltarea construcției de locuințe la nivel.

ANL derulează la nivel național patru programe principale de construcții de locuințe:

  • Programul Locuințe prin credit ipotecar
  • Programul Locuințe pentru tineri, destinate închirierii
  • Renașterea satului românesc
  • Locuințe sociale pentru comunitățile de romi

Aceste locuinţele, așa cum indică Legea 152/1998, „pot fi vândute, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în care sunt amplasate. În cazul în care există mai multe cereri de cumpărare pentru aceeaşi locuinţă, prioritizarea se face în ordine crescătoare a datei de înregistrare a cererilor de cumpărare a locuinţei„.

Ce se întâmplă cu banii proveniți din vânzarea acestor locuințe?

Ei bine, tot legea 152/1998 spune că: „Sumele obţinute se virează de către autorităţile administraţiei publice locale, prin bugetul propriu, către A.N.L. Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor ANL se utilizează numai pentru finanţarea construcţiei de locuinţe”.

Pentru că legea spune că „pot fi vândute” și nu că „sunt vândute”, lasă loc de interpretare și, de cele mai multe ori, se interpretează în sensul refuzului vânzării apartamentelor către chiriași.

Potrivit art. 10 alin. (1) din legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe: „Locuinţele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate, repartizate în condiţiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 23, după caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, după expirarea a minimum un an de închiriere neîntreruptă către acelaşi titular şi/sau către persoana în beneficiul căreia s-a continuat închirierea în condiţiile legii, fără ca vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitantului”.

Dintr-o scurtă analiză a articolului mai sus invocat, reiese că pentru a fi vândute locuințele pentru tineri destinate închirierii trebuie îndeplinite o serie de condiții, după cum urmează:

  • Să fie vorba despre locuințe destinate închirierii, inclusiv cele construite şi destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialişti din învăţământ sau sănătate
  • Să fie vorba despre un titular al contractului de închiriere
  • Să fie făcută o solicitare
  • Să fie trecut minim un an de închiriere neîntreruptă a aceluiași titular;

De asemenea, prin Decizia pronunţată în Recursul în Interesul Legii nr. 5 din 21 ianuarie 2008, obligatorie conform art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că: „Dispoziţiile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, sunt aplicabile şi în cazul contractelor de închiriere încheiate după data intrării în vigoare a acestui act normativ”, legea instituind o obligaţie de vânzare a acestor imobile, în raport cu natura obiectului, in rem (locuinţă construită din fondurile unităţilor economice sau bugetare, până la data intrării în vigoare a legii).

Ce trebuie făcut dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus?

Răspuns: Cerere de chemare în judecată prin care se solicită obligarea pârâtului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința deținută cu titlu de chiriaș.

Acest articol a fost redactat de av. Dumitru Iulia Monica.

Mă puteți contacta la tel: 0724347252 sau la adresa de mail:  avocatiuliadumitru@gmail.com

EnglishRomanian
SUNA ACUM