Legea 85/2016 – plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

La data de 8 mai 2016 a intrat în vigoare Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

Această lege a apărut ca să acopere diferenţele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor OG 15/2008, a Legii 221/2008, Legii-cadru nr. 330/2009, a Legii-cadru nr. 284/2010 şi a Legii nr. 285/2010.

Aceste diferențe au luat naștere în urma acționării în instanța de către beneficiarii acestor drepturi salariale de către o parte din cadrele didactice și neacționării în instanță de către altă parte din cadrele didactice.

Rezultatul a fost că doar cei care au câștigat în instanță au obținut aceste drepturi bănești, în timp ce, ceilalți nu au beneficiat de aceste drepturi salariale cuvenite în temeiul legii.

 

Legea 85/2016 spune că personalului didactic din învăţământul de stat precum și personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat încadrat în sistem de plată cu ora, căruia nu i s-au acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, astfel:

a)în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;

b)în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;

c)în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

d)în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;

e)în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.

Plata acestor sume se face anual, în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.

 

În cazul personalului didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească aceste diferenţe salariale, plata acestora se face într-o singură tranşă, iar pentru personalul didactic care se pensionează după data intrării în vigoare a prezentei legi, plata diferenţelor salariale se face eşalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării.

 

În plus, legea 85/2016 arată că diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

 

Pentru personalul didactic care şi-a schimbat locul de muncă în perioada octombrie 2008-13 mai 2011, calculul şi plata diferenţelor salariale se vor face de fiecare unitate de învăţământ la care a fost încadrat şi salarizat în această perioadă.

Dacă doriți conslutanță sau reprezentare în vedere obținerii dreoturilor bănești cuvenite în baza legii 85/2016, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail: avocatiuliadumitru@gmail.com sau la tel: 0724347252

 

 

EnglishRomanian
SUNA ACUM