Introducerea în cauză a moștenitorilor

Când este formulată o cerere de chemare în judecată, ea este înregistrată pe rolul instanței iar părțile din dosar sunt cele din cuprinsul acțiunii.

Ce se întâmplă în cazul în care una dintre părți decedează înainte de finalizarea dosarului?

Art. 412 Cod procedură civilă spune că „Judecarea cauzelor se suspendă de drept prin decesul uneia dintre părți, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora”.

Așadar, în cazul în care una dintre părți decedează, sunt la îndemână 2 căi:

1 fie instanța de judecată suspendă de drept soluționarea cauzei până când sunt introduși moștenitorii de drept

2. fie partea interesată solicită instanței să se acorde un termen pentru introducerea în cauză a moștenitorilor. În acest caz este recomandat ca termenul acordat să fie mai lung, astfel încât să fie timp pentru rezolvarea chestiunilor privind deschiderea și acceptarea succesiunii.

Citește aici despre succesiunea în fața notarului.

Moștenirea in noul Cod civil – Reguli generale

Procedura succesorală – competența notarului

Deschiderea procedurii succesorale în fața notarului public și citarea succesibililor

Probele. Inventarierea bunurilor supuse succesiunii de către notarul public

Suspendarea procedurilor succesorale în fața notarului public

Certificatul de moștenitor și anularea lui

Vacanța succesorală. Suplimentul la certificatul de moștenitor

Introducerea în cauză a moștenitorilor se face:

1 fie prin dovedirea calităţii de moştenitor cu certificatul de moştenitor sau cel de calitate de moştenitor,

2. fie prin prezentarea certificatelor de stare civilă ale persoanelor astfel desemnate, dimpreună cu probarea actului celui care are vocaţie succesorală concretă de acceptare expresă sau tacită a moştenirii părţi decedate (iar o cerere de continuare de deschidere a judecăţii sau o declaraţie în faţa instanţei că înţelege să continue procesul valorează acceptarea tacită).

Ce trebuie supliniat este că moștenitorii nu vor intra în cauză în calitate de reprezentant al defunctului ci veți intra în proces în nume propriu și veți lua locul/calitatea defunctului în process.

Decesul partii pe parcursul procesului atrage transmiterea calitatii procesuale

O situație excepțională este aceea în care copiii sunt în judecată împotriva persoanei pe care o vor moșteni în caz de deces. Dacă de exemplu, copiii vor avea calitatea de reclamanți iar părintele va avea calitatea de pârât, prin decesul părintelui și introducerea în cauză a moștenitorilor, copiii vor avea atât calitatea de reclamanți cât și calitatea de pârâti.

SUNA ACUM