Instanta competenta sa solutioneze cererile privind reconstituirea vechimii in munca

Potrivit art. 279 Codul muncii: (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

(2) După data abProcessed by: Helicon Filter;rogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogării Decretului nr. 92/1976, cu modificările ulterioare, se vor soluţiona potrivit dispoziţiilor acestui act normativ.

In ceea ce priveste instanta competenta, potrivit art. 16 din Decretul nr. 92/1976 (abrogat la data de 1.01.2011), privind carnetul de munca se statua ca cererea pentru reconstituirea vechimii in munca se adreseaza comisiei pentru reconstituirea vechimii in munca, competente. Conform art. 17 din actul normativ mentionat, impotriva procesului – verbal se poate face plangere la judecatoria din a carei raza teritoriala functioneaza comisia.

Conform art. 279 alin. (1) din legea nr. 53/2003 modificata prin OUG 148/2008, vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se probeaza cu carnetul de munca.

In art. 279 alin. (2) din Codul muncii se prevede ca, dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1996 privind vechimea in munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31.12.2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca pe baza inscrisurilor ori a altor probe din care sa rezulte ca exista raporturi de munca.

De asemenea, potrivit art. 278 din Codul muncii: „.Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă”

Potrivit art. 95 din noul Cod de procedura civila: „Tribunalele judecă: 1. în primă instanță, toate cererile care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe” iar art. 94 din noul Cod de procedura civila nu reglementeaza in sarcina Judecatoriilor litigiile de munca

In plus, art. 210 din Legea nr.62/2011 prevede ca: „Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează instanţei judecătoreşti competente în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul”.

In conditiile abrogarii Decretului nr. 92/1976 (care a avut loc la data de 1.01.2011, potrivit art. 288 din legea 53/2003 modificata), coroborand cu dispozitiile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, modificata, cu cele art. 94 si 95 din noul Cod de procedura civila, instanta comepetenta sa se pronunte asupra cererilor privind reconstituirea in munca introduse dupa data de 1.11.2011, este tribunalul, imprejurare ce rezulta din interpretarea per a contrario a dispozitiilor art. 296 alin. (3) din legea nr. 53/2003 modificata prin OUG 148/2008.

EnglishRomanian
SUNA ACUM