Informații privind sporul de stabilitate

Pentru cei care aveau sporul de stabilitate pana in data de 30 iunie 2017:

Legea 153/2017 nu mai prevede existenta sporului de stabilitate, totuși, prin negocieri, el s-a înglobat in cuantumul salariului din 2022.

Conform art. 38, al. 3, lit a – cei care aveau spor stabilitate prin HG 38/2017, (potrivit art. 38, al. 2, lit a), au rămas cu salariu de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate pana in luna decembrie 2017,

Conform art. 38, al. 3, lit c  –  salariul de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate s-au majorat cu 25%, pana in luna februarie 2018.

Ulterior salariul de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate, din februarie 2018, se majorează cu 20% pana in decembrie 2018

Conform art. 38 al. 4 – începând din 2019, , salariul din decembrie 2018, inclusiv sporul de stabilitate, care este înglobat in acest salariu, se majorează, anual, cu ¼ din diferența dintre salariul corespunzător funcției respective din anul 2022 si salariul din decembrie 2018 (salariu care conține sporul de stabilitate). Deci, nu va exista diminuarea salariului, însă va exista o creștere mai mica anuala a salariului celor care au acum acest spor, fata de cei care nu-l vor mai avea, ca urmare a dispariției sporului.

 

Pentru cei care îndeplinesc condițiile de acordare după data de 01 iulie 2017 exista doua posibilități de dobândire a lui si anume:

1) Conform legii 153/2017, art. 39, al.(1): „ (…) pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.”

Deci, daca promovați in funcție sau grad/ treapta profesionala, sau sunteți numit într-o noua funcție, daca exista un similar in plata, puteți beneficia de drepturile celuilalt, deci si de sporul de stabilitate, la același nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele menționate mai sus.

2) Conform OUG 91/2017 art 13, care completează articolul 39 al legii 153/2017 prin introducerea alineatului (4).

„ (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.”

Deci, conform acestui nou alineat, daca in perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2018 se îndeplinesc condițiile de acordare a sporului de stabilitate, acesta se poate da, doar daca există un similar, in plata, ca funcție, gradație si vechime si care deținea acest spor înainte de 30 iunie 2017, cuantumul pentru acest spor fiind la același nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele menționate mai sus.

 

Prin similar in plata se înțelege un alt coleg cu aceiași funcție, gradație, transa de vechime in munca, si care are sporul de stabilitate obținut pana la data de 30 iunie 2017.

 

De exemplu:

 

Avem la 3 salariați /1A / S / gradația 5 de vechime in munca, unul angajat in mai 2007 si altul in octombrie 2007.

 

Conform legilor care erau la acea vreme, cel care s-a angajat in mai 2007 a primit, începând cu data de 01 iunie 2017, sporul de stabilitate deoarece a acumulat 10 ani ca salariat la același angajator.

Începând cu luna noiembrie 2017, cel care s-a angajat in luna octombrie 2007, devine similar in plata cu cel care s-a angajat in mai 2007 deoarece capătă si condiția de stabilitate pe care colegul sau a căpătat-o din iunie 2017.

 

Daca nu exista un astfel de coleg, acest spor nu se poate acorda, deoarece legea nu îl mai prevede !

 

SUNA ACUM