Inculpatul şi drepturile acestuia

Inculpatul şi drepturile acestuia

Persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală devine parte în procesul penal şi se numeşte inculpat.

În cursul procesului penal, inculpatul are următoarele drepturi:

  • dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;
  • dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia;
  • dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii;
  • dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
  • dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii;
  • dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei;
  • dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;
  • dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;
  • dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;
SUNA ACUM