Executarea hotararilor straine in noul Cod de procedura civila

Hotararile straine care nu sunt aduse la indeplinire de bunavoie de catre cei obligati a le executa pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei, pe baza incuviintarii date, la cererea persoanei interesate, de catre tribunalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea” – art. 1102 alin. (1) din noul Cod de procedura civila.68918_5106

Atunci cand nu este adusa la indeplinire de bunavoie, hotararea straina trebuie sa parcurga o procedura specifica, numita exequatur.

Competenta revine, in mod traditional, tribunalului in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea. Aceeasi instanta este competenta si in aplicarea Regulamentelor Bruxelles I, Bruxelles II bis, precum si a Regulamentului privind obligatiile de intretinere.

Cand m-am referit la cometenta, am spus „(…)competenta revine, in mod traditional, tribunalului (…)”, intrucat si inainte de intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, raporturile de drept international erau reglementate prin legea nr. 105/1992 si in cuprinsul acestei legi, la art. 173 alin. (1) se regasesc aceleasi prevederi ca cele din art. 1102 din noul Cod de procedura civila, amintite la inceputul prezentului articol.

Asadar, inca din anul 1992, cand este vorba despre incuviintarea executarii silite a unor hotarari pronuntate in strainate, comepetenta ii revine tribunalului, fiind o exceptie de la modul de incuviintare a executarii silite prevazute de art. 650 noul Cod civil: Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, in afara de cazurile in care legea dispune altfel”.

Ei bine, in cazul hotararilor straine legea dispune altfel si dispune in sensul ca instanta competenta in a incuviinta executarea silita este tribunalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se faca executarea.

Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

  • Hotararea este definitiva potrivit statului care a incuviintat-o,
  • Instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii statului de sediu, competenta sa judece procesul fara insa a fi intemeiata exclusiv pe prezenta paratului ori a unor bunuri ale sale fara legatura directa cu litigiul in statul de sediu al respectivei jurisdictii,
  • Exista reciprocitate in ceea ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Cererea de incuviintare a executarii silite va fi insotita si de dovada caracterului executoriu al hotararii straine, eliberata de instanta care a pronuntat-o.

Pentru ca vorbeam mai sus despre diferenta dintre procedura de solutionarea a cererilor de incuviintare a executarii hotararilor straine fata de cele pronuntate de instantele din Romania, in cazul celor straine o alta diferenta este faptul ca, potrivit art. 1.105 alin. (1) din noul Cod de proc. Civ: „Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza prin hotarare, cu citarea partilor”.

Asadar, procedura incuviintarii executarii hotararilor straine are loc intotdeauna cu citarea partilor iar citarea are loc potrivit regulilor de asistenta judiciara internationala.

Astfel, daca cu prilejul judecarii cererii de incuviintare a executarii silite instanta are indoilei sau nelamuriri, ea poate sa ceara persoanei care a inaintat cererea sa dea explicatii, precum si sa il interogheze pe debitor asupra continutului cererii.

Incuviintarea poate fi si partiala, atunci cand hotararea straina contine solutii asupra mai multor capete de cerere, care sunt disociabile. Dispozitia isi dovedeste utilitatea atunci cand executarea nu poate fi incuviintata pentru toate capetele de cerere. Aceasta solutie este valabila si in privinta recunoasterii, chiar daca nu exista o dispozitie similara in cadrul acestei proceduri.

In mod firesc, pentru hotararile straine care stabilesc o obligatie alimentara prin varsaminte periodice, incuviintarea executarii are loc o singura data, atat pentru varsamintele scadente, cat si pentru cele subsecvente. O hotarare ulterioara va fi supusa insa procedurii incuviintarii executarii.

Daca hotararea straina contine obligatia de plata a unei sume de bani, stabilita in moneda straina, prin hotararea de incuviintare se va dispune conversia in moneda natioanala la cursul de schimb al zilei cand hotararea a devenit executorie in statul unde a fost pronuntata. Pana la data conversiei, dobanda produsa de suma stabilita in hotararea straina este guvernata de legea instantei care a pronuntat-o. Ulterior, devin aplicanbile dispozitiile art. 3 din O.G. 13/2011 privind dobandra legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale in domeniul bancar.

Pe baza hotararii definitive de incuviintare a executarii se emite titlul executoriu, in conditiile legii romane, mentionandu-se in titlu si hotararea de incuviintare – art. 1106 noul Cod proc. Civ.DSC_6667

Hotararea straina pronuntata de instanta competenta beneficiaza in Romania de forta probanta in privinta constatarilor pe care le cuprinde, daca statisface exigentele necesare autenticitatii sale conform legii statului de sediu al instantei.

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta la urmatoarele date de contact:

mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

tel: 0724 34 72 52

EnglishRomanian
SUNA ACUM