Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în noul Cod civil

Noul cod civil (art. 970 – 974) recunoaște soțului supraviețuitor trei categorii de drepturi:

 • Un drept de moștenire în concurs cu clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase;
 • Un drept de moștenire special cuprinzând „mobilierul și obiectele de uz casnic”, precum și,
 • Un drept temporar de abitație asupra locuinței

Prima problemă care se pune la moartea unuia dintre soți este determinarea masei succesorale (adică a drepturilor și obligațiilor care o compun).

În afară de bunurile proprii care au aparținut soțului defunct, există și bunurile comune ale soților, deținute în codevălmășie (art. 339 noul Cod civil).

Întrucât la moartea unuia dintre soți comunitatea de bunuri încetează, trebuie să se determine partea cuvenită soțului defunct din această comunitate, care, împreună cu celelate bunuri, vor forma masa succesorală.

Împărțeala comunității legale se face potrivit dispozițiilor Codului civil prevăzute pentru desfacerea căsătoriei (bunurile comune se împart între soți potrivit învoielii acestora, iar dacă nu se înțeleg va hotărî instanța judecătorească).

Soțul supraviețuitor nu face parte din nicio clasă de moștenitori legali, dar vine în concurs cu oricare clasă chemată la moștenire. El nu este înlăturat de la moștenire, dar nici nu înlătură rudele defunctului (indiferent de clasa din care fac parte).

Soțul supraviețuitor are dreptul la o parte din moștenire a cărei întindere variază în funcție de clasa de moștenitori legali cu care vine în concurs:

 • În concurs cu descendenții defunctului (clasa I de moștenitori legali), indiferent de numărul lor – soțul supraviețuitor are dreptul la 1/4 din moștenire;
 • În concurs cu ascendenții privilegiați, indiferent de numărul lor, care vin la moștenire împreună cu colateralii privilegiați (clasa a II-a), de asemenea, indiferent de numrul lor – soțul supraviețuitor are dreptul la 1/3 din moștenire;
 • Dacă soțul supraviețuitor vine în concurs numai cu ascendenții privilegiați sau numai cu colateralii privilegiați, în ambele cazuri, indiferent de numărul lor, el culege 1/2 din moștenire;
 • În concurs cu ascendenții ordinari (clasa a III-a) sau cu colateralii ordinari (clasa a IV-a), indiferent de numărul lor, în ambele cazuri, soțul supraviețuitor are dreptul la 3/4 din moștenire.

În cazul în care nu există moștenitori legali ori aceștia există, dar sunt nedemni sau renunțători, soțul supraviețuitor va culege întreaga moștenire a soțului decedat.

0 Response

  1. Buna Ioana,

   Codul civil prevede 4 clase de moștenitori:
   1. Clasa I – clasa descendenților în linie directă, alcătuită din fiii, nepoții, strănepoții etc. defunctului (fără limită de grad);
   2. Clasa a II-a (mixtă) – clasa ascendenților privilegiați (părinții defunctului) și a colateralilor privilegiați (frații și surorile defunctului și descendenții lor până la gradul al IV-lea inclusiv)
   3. Clasa a III-a – clasa ascendenților ordinari (bunicii, străbunicii, etc. defunctului, fără limită de grad);
   4. Clasa a IV-a – clasa colateralilor ordinari (unchii și mătușile, verii primari și frații/surorile bunicilor defunctului).
   Rudele sunt chemate la moștenire în ordinea claselor. Astfel:
   • Rudele din clasa I (chiar și o singură persoană) înlătură de la moștenire rudele din clasele subsecvente;
   • Rudele din clasa a II-a sunt chemate la moștenire numai dacă nu există rude din clasa I sau cele existente nu pot (din cauza nedemnității) sau nu vor (întrucât sunt renunțători) să vină la moștenire;
   • Rudele din clasa a III-a sunt chemate la moștenire numai dacă nu există moștenitori din primele două clase sau cei existenți nu pot sau nu vor să vină;
   • Rudele din clasa a IV-a moștenesc numai în absența moștenitorilor din primele trei clase.
   Însă, soțul supraviețuitor, deși nu este rudă cu defunctul, acesta nu înlătură nicio clasă de moștenitori dar nici nu este înlăturat de la moștenire (indiferent de clasa cu care vine în concurs).
   În concluzie, tu ca fiica, faci parte din clasa I de moștenitori ai părinților tăi.Iar moștenirea se va împății între tine, sora ta și soțul supraviețuitor, însă nu în cote-egale. Soțul supraviețuitor va primi 1/4 iar tu și sora ta veți primi restul.

  1. Buna Nicoleta,
   Moștenirea unei persoane se deschide prin decesul acesteia. Ea are ca efect transmiterea moștenirii către succesorii acesteia.
   Persoana care pretinde moștenirea sau anumite drepturi asupra acesteia, trebuie să dovedească moartea, precum și data (uneori chiar și minutul) morții celui pe care vrea să îl moștenească.
   De regulă, dovada morții se face cu certificatul de deces eliberat ca urmare a morții fizic constatate de organele abilitate.
   Însă deschiderea moștenirii nu trebuie confundată cu deschiderea procedurii succesorale notariale, care se face potrivit legii nr. 36/1995.
   Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localității în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii.
   În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menționate datele de stare civilă ale defunctului, numele, prenumele și domiciliul moștenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu menționarea valorii acestora, precum și a pasivului succesoral.
   Cererea va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public, după înregistrarea în evidențele succesorale ținute la nivelul Camerelor.
   La cererea persoanelor interesate, se va proceda la inventarierea bunurilor succesorale.
   După ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza şi dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire, iar dacă există testament, citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit.
   În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.
   Dacă notarul public constată că în masa succesorală nu există bunuri, dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale şi clasează cauza ca fără obiect.
   În succesiunea în care există bunuri, s-a realizat acordul între moștenitori și s-au administrat probe îndestulătoare, notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale.
   Pe baza încheierii finale se redactează certificatul de moștenitor sau de legatar, care va avea aceeași dată cu încheierea finală şi număr din registrul de termene succesorale şi va cuprinde constatările din încheiere referitoare la masa succesorală, numărul și calitatea moștenitorilor și cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.
   Certificatul de moștenitor face dovada calității de moștenitor, legal sau testamentar, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

 1. Cristian

  Buna ziua. Daca de exemplu sotul supravietuitor are doi copii de pe urma sotului defunct, inteleg ca cei trei vor intra in concurs dupa regulile pe care le-ati aratat. Este insa posibil sa-si partajeze un imobil, in cazul in care nu doresc sa locuiasca toti trei in acelasi apartament ? Va multumesc.

 2. onix2008

  buna ziua!Situatia de fapt este urmatoarea:buni ca mea a decedat acum un 1 an,bunicul supravietuindu-i pana acum 2 luni.Nu s-a facut pana in prezent nici o succesiune.Mama mea nu este fiica bunicului meu,este fiica vitrega si nu a purtat niciodata numele lui,cu toate ca bunicii au fost casatoriti.In masa succesorala intra o casa si terenuri arabile mostenite de bunica mea,adica bunicul meu a venit efectiv fara nimic si nici nu au achizitionat alte bunuri in comun in timpul casatorie.Bunicul meu are o fata din prima casatorie care initial a zis ca nu are pretentii si pe care dupa ce am despagubit-o cu suma de 100 mil si bunuri din gospodarie,pent u ca asa am cosiderat eu correct sa ramana si ea cu ceva,cu toate ca nu si-au vorbit de foarte multi ani si nu aveau nici un fel de relatie,s-a razgandit si ar vrea si ea partea ei.Am aceasta nelamurire pe care spre ca dumneavoastra sa mi-o satisfaceti:Int ra in masa partajabila bunurile mostenite,neava nd o locuinta achizitioanata in comun si nici alte bunuri,pe foaia de avere figurand strabunicul meu si bunica mea,iar casa fiind construia in 57 si casatoria lor a avut loc in 63,evident el neavand cum sa participle la ridicarea ei.Noi ne-am ocupat de tot ce tine de cheltuieli de inmormantare si pomeni ai ambilor,fiica bunicului neparticipand cu nimic.Imi puteti spune ce cota are aceasta si daca eu as putea sa merg la mostenire la ea.mentionez nu are descendenti.va multumesc din suflet

  1. Buna ziua!
   Din ce mi-ati povestit dvs., inteleg ca nu exista bunuri comune ale bunicilor dvs. Asadar in caz de divort, (daca ar fi fost cazul), bunicului dvs. nu i-ar fi revenit nimic. Insa, in caz de deces, pentru perioada cuprinsa intre decesul bunicii si decesul bunicului, acesta din urma, avea dreptul la o cota din mostenire, in calitatea sa de sot supravietuitor. Daca la moartea bunicii, mostenitorii acesteia au fost bunicul (in calitate de sot supravietuitor) si copii acesteia, bunicul avea dreptul la 1/4 din masa partajabila. Restul mostenirii s-ar fi impartit intre copii bunicii dvs. La decesul bunicului, partea lui de mostenire, acea 1/4 din mostenire, se va imparti intre persoanele care il mostenesc pe acesta. Prima clasa de mostenitori care vine la succesiune este clasa copiilor, indiferent daca sunt sau nu din casatorie. Chiar daca exista un copil din afara casatoriei, acesta are drepturi egale cu copii din cadrul casatoriei. Insa, daca dvs. sustineti si faceti dovada ca ati dat deja o parte din bucuri catre fata din afara casatoriei, din partea care i-ar reveni se poate scade contravaloarea bunurilor deja date acesteia.
   In ceea ce prveste mostenitorii fiice din afara casatoriei a bunicului dvs. (care este matusa dvs.),, persoanele care o vor mosteni vin in urmatoarea ordine:
   1. Clasa I – clasa descendenților în linie directă, alcătuită din fiii, nepoții, strănepoții etc. defunctului (fără limită de grad);
   2. Clasa a II-a (mixtă) – clasa ascendenților privilegiați (părinții defunctului) și a colateralilor privilegiați (frații și surorile defunctului și descendenții lor până la gradul al IV-lea inclusiv)
   3. Clasa a III-a – clasa ascendenților ordinari (bunicii, străbunicii, etc. defunctului, fără limită de grad);
   4. Clasa a IV-a – clasa colateralilor ordinari (unchii și mătușile, verii primari și frații/surorile bunicilor defunctului).

 3. adriana

  buna ziua!am si eu o nelamurire.noi suntem 3 surori si mama,tatal meu a decedat iar casa si pamantul sunt pe numele bunicului(tatal tatalui meu),iar tata a fost singur la parinti.cum si ce drepturi avem noi copii cat si mama?va multumesc anticipat!adriana

  1. Buna ziua! Fiind singur la parinti, tatal dvs. l-a mostenit pe tatal sau (bunicul dvs). Dupa moartea tatului dvs., mama dvs mosteneste o cota, in calitate de sotie supravietuitoare iar restul se va imparti intre cele 3 fiice. Cand vine la mostenire in concurs cu copii defunctului, sotul supravietuitor are dreptul la o cota de 1/4. Restul de 3/4 se imaparte intre copii defunctului, indiferent de numarul acestora. Exista certificat de mostenitor dupa bunicul dvs.?

   1. adriana

    exista acel titlu de proprietate pe numele bunicului.dar daca mama vrea sa faca succesiunea dua numele bunicului pe numele tatalui este posibil ca sa se schimbe cotele care ne revin noua copiilor?va multumesc mult pentru raspuns

 4. Simona

  fratele meu are casa si pamant( pe numele lui) facute singur, inainte de a se casatori. S a casatorit mai tarziu, iar dupa doi ani de la casatorie a murit. Sotia lui a ramas in casa, insa acuma rudele sotiei au pretentii la dezbaterea mostenirii. Au acestia vreaun drept acuma? Dar dupa moartea sotiei supravetuitoare? Ce drepturi am eu, ca sora a defuntului si deasemenea copiii sorei mele( care este si ea moarta)? multumesc mult

  1. Sotia supravietuitoare are dreptul la o parte din mostenire a carei intindere variaza in functie de clasa de mostenitori legali cu care vine in concurs. Astfel, daca vine in concurs cu copii, sotia supravietuitoare are dreptul la 1/4 din masa succesorala. Daca vine in concurs cu clasa a doua de mostenitori (adica parintii si fratii defunctului), sotia supravietuitoare are dreptul la 1/3 din masa succesorala, iar daca vine in concurs doar cu fratii sau doar cu parintii, aceasta are dreptul la 1/2 din masa succesorala. Rudele sotiei nu au niciun drept la bunurile supuse succesiunii, doar sotia are drepturi, in calitate de sot supravituitor. Dupa ce sotia va deceda, rudele acesteia vor mosteni doar din partea care i s-ar cuvenit acesteia.

 5. Buna ziua,
  Tatal meu ( decedat in 2008 ) a mostenit de la parintii sai ( fiind unicul fiu ) un imobil si teren in Bucuresti cu suprafata aprox.de 250 mp.Bunicul meu natural a decedat in 1974 si bunica s-a recasatorit cu bunicul vitreg in 1980.Ulterior bunica a decedat si ea in 1996 .Ca urmare dupa bunica si bunicul meu natural a aparut certificatul de mostenitor in care apare tatal meu cu 3/4 si bunicul vitreg cu 1/4 fiind sot supravietuitor ( avand aceasta cota pe timpul vietii ).Ulterior si acesta a decedat in 2010.Mentionez ca nu s-a deschis nici o succesiune pana in prezent.Poate cineva ( mama,frate,sora ) s-a introduca actiune de uzucapine tabulara de 5 ani ? Mama are dreptul la mostenirea directa dupa bunicii mei ( parintii tatalui ) ? Daca face uzucapinea tabulara noi copiii (eu,frate,sora ) mai avem vreun drept la mostenirea bunicilor si a tatalui decedat ? Poate sa vanda acest bun ulterior ? Pot stopa cumva aceste demersuri ? Care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez ? Multumesc anticipat !

  1. Buna ziua,

   Din ce inteleg eu, tatal dvs. a decedat in anul 2010. Bunicul vitreg mai traieste? Oricum, indiferent daca acesta traieste sau nu, in continuare va voi vorbi despre cota de 3/4 detinuta de tatal dvs. Dupa decesul tatalui dvs, bunurile sale, inculsiv cota de 3/4 vor fi mostenite de catre sotie si de catre copii sai. Daca veti formula cerere pentru certificat de mostenitor, la notar, aceasta cota de va imparti intre sotia supravietuitoare si copii sai. Asadar, mama dvs. nu ii va mosteni direct pe parintii tatalui dvs, ea il va mosteni pe tatal dvs., in calitate de sotie supravietuitoare, si printre bunurile mostenite se va afla si acest teren.
   In ceea ce priveste uzucapiunea tabulara, noul Cod civil prevede urmatoarele:
   „Art. 931. – (1) Drepturile celui care a fost înscris, fără cauză legitimă, în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată.
   (2) Este suficient ca buna-credinţă să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere şi în momentul intrării în posesie.

   Din punctul meu de vedere, nu are aplicabilitate uzucapiunea tabulara in cazul dvs.
   Insa, daca doriti mai multe informatii, ne putem intalni la sediul meu, unde veti veni cu acte pe baza carora putem discuta pe larg intreaga situatie.

 6. ALEXANDRU NEAMTU

  buna ziua
  suntem o firma care derulam fonduri POSDRU si organizam cursuri de formare profesionala ( meserii ).Una din cursante a decedat iar noi acordam fiecarui cursant o bursa ( subventie ) la finalizarea cursului.Cui se va acorda aceasta bursa acum?Sotului supravietuitor integral?sau defalcat si mostenitorilor legali?este o suma mica….600 lei.va multumesc

 7. o puteti da unuei singure persoane daca vine cu declaratii de la ceilalti mostenitori cum sa sunt de acord ca persoana respectiva sa incaseze suma de 600 lei. De asemenea, trebuie sa faca dovada calitatii de mostenitor, prin certificate de nastere sau alte documente, atat persoana care va incasa banii cat si cei care dau declaratia.

   1. NEAMTU ALEXANDRU

    Revin la raspunsul dvs din data de 17.09.2013.Declaratiile trebuie sa fie obligatoriu in forma autentificata?
    Multumesc

 8. Daniela

  Bună ziua, am și eu o întrebare, părinții mei au cumpărat apartamentul împreună, dacă tatăl meu moare, familia(fratele și sora) lui are dreptul la apartament? Mama care a cumpărat casa, și care a avut grija de ea și a investit în acea casă nu are dreptul?

 9. Buna ziua , mama mea a decedat acum 3 ani si avea un titlu de proprietate pe un teren impreuna cu sora ei insa nu se precizeaza cat are fiecare din acel lot de pamant . Terenul are 3 hectare . Mama si sora ei au decedat . Insa tatal meu traieste si are un copil dintr-o alta relatie . As dori sa stiu daca acest copil ( o fata ) are si ea dreptul la mostenirea lasat de strabunicii mei din partea mamei mele . Multumesc .

 10. Buna seara.
  Tatal meu a murit. Mama lui a primit o despagubire in bani in urma cu cateva luni. Aceasta l-a imputernicit sa o reprezinte pentru obtinerea acestei despagubiri. Cred ca banii au fost virati in contul tatalui meu (bunica deplasandu-se mai greu).
  Intrebarea mea este cum poate avea acces la acesti bani bunica mea(pentru ca banii au fost clar trimisi pe nume ei) inainte de incheierea succesiunii.
  Cumva acesti bani aflindu-se in contul tatalui meu la data decesului sunt considerati ca „masa succesorala”?

  1. Buna ziua,
   Contul fiind pe numele tatalui dvs., trebuie sa se faca dovada ca exista un mostenitor care are dreptul de a-i accesa conturile. Banii nu trebuie sa intre la masa succesorala, fiind ai bunicii dvs., insa trebuie sa aveti dreptul de a opera in conturile tatalui dvs si pentru asta e necesar sa existe un document din care sa reiasa ca aveti calitatea de mostenitor.

 11. ionut

  buna ziua va rog sa imi spuneti in caz de deces a sotiei,apartamentul care era bun comun cum se imparte daca au un copil ?multii mi-au zis ca 3/4 ia sotul din valoarea lui iar un sfert copilul. care este major mentionez.multumesc

  1. Buna ziua,

   Dupa decesului unuia dintre soti, mostenirea se imparte dupa cum urmeaza:
   1/2 – este al celuilalt sot care era coproprietar
   cealalata 1/2 se imparte asa – 1/4 sotul supravietuitor
   – 3/4 copil

 12. pascu george

  Buna ziua,

  Sora mea a decedat din pacate in 2010(necasatorita, fara bunuri )
  Mama a decedat si ea in 2013, tatal meu ajutand-o si el ,din pacate, prin comportament neadecvat ca ea sa plece intr-o lume mai dreapta si mai frumoasa. Acum tata imi spune cand e binedispus ca vrea sa dechid eu succesiunea si sa-mi treaca mie apartamentul la notar ca sa nu-l mosteneasca alte rude(fratii lui) iar cand e prost dispus imi spune ca nu-mi va lasa absolut nimic.

  Va rog frumos sa-mi spuneti daca apartamentul cumparat doar de mama in timpul casatoriei( act de cumparare in rate doar pe numele ei si in timp ce tata era pensionar) va fi dezbatut asa:
  1/2 partea tatalui + 1/4(mostenit de la mama)din 1/2=5/8 din valoare apartament-tata
  3/4 din 1/2 (partea mamei care se dezabate)=3/8 din valoare apartament-eu

  2.Va rog, spuneti-mi daca o introduc si pe fiica mea de 14 ani la succesiune cota impreuna va fi mai mare de 3/8?
  3.Va rog, spuneti-mi daca in timp de un an dau o declaratie la notar ca accept succesiunea dupa mama dar nu o dezbat decat dupa ce va muri si tata, fratii lui si descendentii fratilor lui au drept sa vina la mostenire dupa ce tata nu va mai fi?
  4.In cazul in care rudele lui au dreptul de a veni la mostenire va rog spuneti-mi ce imi recomandati: sa faca testament sau donatie catre mine.

  Va multumesc anticipat.

  1. Buna ziua,

   Chiar daca mama dvs a cumparat bunul singura, dar in timpul casatoriei, in temeiul Codului familiei, si tatal dvs are calitatea de coproprietar.
   Insa, la succesiune, atat dupa mama cat si dupa tata vor veni doar descendentii defunctului adica copii.

 13. Aurelia

  Buna ziua,

  Bunicul meu a decedat anul trecut, in urma bunicului a ramas bunica si fica. Bunica vrea sa-mi lase mie care sunt nepoata partea ei de mostenire care I se cuvine dupa decesul bunicului. Bunica nu este in relatii bune cu fica ei si nu vrea sa-i lase mostenire de teama ca fica ei daca ii lasa mostenire o sa o dea afara din casa pe bunica. Bunica poate sa imi lase mie partea ei si care sunt procedurile?

 14. Andreea

  Buna ziua,
  Sotul meu a decedat anul trecut. La data la care ne-am casatorit acesta detinea un teren si o casa in constructie (constructia nu era ajunsa nici la rosu), finalizarea casei s-a facut dupa casatoria noastra, inclusiv receptia. Mentioneza ca anul acesta am fi implinit 5 ani de casnicie si nu avem copii. La mostenire intentioneaza sa vina parintii acestuia si fratele. Va rog sa imi spuneti care sunt partile de mostenire cuvenite fiecaruia.
  Multumesc

  1. Buna ziua,

   Cand sotul supravietuitor vine in concurs la succesiune cu ascendentii privilegiati (parintii) si cu colateralii privilegiatii (fratii), acesta are dreptul la 1/3 din mostenire. Insa, in cazul dvs, puteti face dovada ca ati avut o contributie la ridicarea casei, si ca reprezinta si bunul dvs. personal.
   Oricum,este destul de complex, si trebuie sa vad documente inainte sa va spun exact care sunt sansele sa obtineti mai mult de acesti 1/3 din mostenire.

 15. ILONA

  Buna ziua,
  As dori sa ma ajutati cu niste raspunsuri in acest domeniu daca se poate.
  Bunicul meu a decedat anul trecut in 2013 in iulie. Mostenitori suntem 2 matuse (fiicele bunicului) si 2 nepoti (eu si fratele meu) din partea unui fiu decedat (tatal nostru) cu mai multi ani in urma. Pe langa noi, mai este si bunica, sotia supravietuitoare. Masa succesorala se compune dintr-o casa si vreo 8 hectare de teren. Problema intervine cand bunica, acum dupa 8 luni de la decesul bunicului, bunica nu mai doreste sa deschida mostenirea pentru ca – sustine ea – traieste din subventia primita pentru aceste terenuri…iar fetele ei ar fi de acord sa mai amana deschiderea succesiunii…Acum intrebarea mea este..ce pot face in acest caz?..pentru ca nu doresc sa dau intr-un viitor indepartat toata mostenirea care mi se cuvine mie sa revina statului platind impozite si penalizari pentru ca nu am deschis succesiunea in termen.Am inteles ca mi s-ar cuveni o cota de 1/8 din mostenire.
  Daca fac acceptarea succesiunii acum in termen de 1 an si ceilalti mostenitori nu…ce consecinte sunt?pentru mine si pentru ei? si daca sotia supravietuitoare nu va dori sa deschida mostenirea si ceilalti mostenitori legali da, se poate deschide mostenirea fara instanta de judecata, doar la notar?

  1. Buna ziua,

   Succesiunea la notar se realizeaza atunci cand toti mostenitorii sunt de acord si se prezinta la notar. In momentul in care sunt neintelegeri sau partile nu doresc solutionarea succesiunii, singura cale legala este deschiderea unei actiuni la instanta de judecata. De asemenea, la notar, cu cat timpul este mai indelungat de la momentul decesului, cu atat taxele notariale sunt mai mari. In instanta se va achita doar taxa de timbru, pe care, daca se face dovada ca reclamantul nu are venituri, instanta poate discpune scutirea de la plata acesteia.

EnglishRomanian
SUNA ACUM