Drepturi salariale cuvenite personalului din sistemul bugetar in baza legii nr. 330/2009 si a legii nr. 285/2010

În data de 04.02.2008 a intrat în vigoare Ordonanța nr. 15/30.01.2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ.

În data de 31.10.2008 a intrat în vigoare Legea nr. 221/27.10.2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr/ 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ.file0001279225405

Potrivit Legii nr. 221/2008, principala modificare o reprezintă majorarea coeficientului de multiplicare de 1.000 pentru personalul didactic și didactic auxiliar la 400,00, pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2008 și care reprezintă valoarea de referință pentru creșterile salariale ulterioare.

Însă, deşi Legea nr. 221/2008 prevedea aceste creşteri salariale pentru personalul didactiv şi personalul didactic auxiliar, începând cu 1 octombrie 2008, totuşi instituțiile angajatoare nu au procedat la calculul şi plata drepturilor salariale, potrivit prevederilor acestei legi.

Prin Decizia nr. 1093/15.10.2009, Curtea Constutuţională a constatat că “Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda pentru anul 2008 personalului din învăţământ este constituţională”.

Deși aplicarea Legii nr. 221/2008 a fost amânată, prin diverse ordonanțe de urgență, toate au fost declarate ca fiind neconstituționale de către Curtea Constituțională.

Prin Decizia nr. 3/04.04.2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a stabilit că „dispoziţiile OG 15/2008, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea 221/2008, constituie temei legal pentru diferenţa dintre drepturile salariale cuvenite funcţiilor didactice potrivit acestui act normativ şi drepturile salariale efectiv încasate cu începere de la data de 01.10.2008 şi până la data de 31.12.2009”.

La data de 01.01.2010 a intrat în vigoare Legea nr. 330/2009 care prevede faptul că începând cu data intrării sale în vigoare, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar sunt și rămân cele prevăzute în această lege.

Astfel cum prevede această lege, la art. 30 pct. (5):În anul 2010, personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, (…)”.

Prin Decizia nr. 11/08.10.2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un recurs în interesul legii, s-a stabilit că “în interpretarea și aplicarea dispzițiilor art. 5 alin. (6) din OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar și ale art. 30 din Legea – cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic din învățământ aflat în funcție la data de 31 decembrie 2009, are dreptul, începând cu data de 1 ianuarie 2010 la un salariu lunar calculate în raport cu salariul de bază din luna decembrie 2009, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008”.

Așadar, salariul de bază pentru anul 2010 trebuie calculat pornind de la cel care corespundea funcţiei deţinute în luna decembrie 2009 şi care trebuia plătit personalului didactic din învăţământ, în raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului de multiplicare 1,000.

Legea 330/2009 şi-a produs efectele doar în decursul anului 2010.

La data de 01.01.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 284/2010.

Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 285/2010: „Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%”.

În concluzie, prin OG 15/2008 asftel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 221/2008 s-au prevăzut o serie de majorări salariale pentru personalul din învățământ.

Mare parte din cei ce ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, nici până în prezent nu au reușit să le recupereze.

În anul 2010 a intrat în vigoare legea – cadru a salarizării unice, respectiv legea nr. 330/2009, care prevedea majorări salariale pentru întreg personalul din sistemul bugetar.

În cazul personalului din învățământ, drepturile salariale din anul 2010 trebuia să aibă în vedere nivelul celor din anii 2008 – 2009, dar care, în realitate, nu fuseseră acordate.

Mai departe, deși legea nr. 330/2009 a fost abrogată, legea nr. 285/2010 are în vedere majorări salariale în fucție de salariul avut de personalul bugetar în octombrie 2010.

Însă, în ceea ce privește, în special, personalul din învățământ, ne întrebăm: „Cum se poate stabili nivelul drepturilor salariale pentru anul 2011, dacă nici până în prezent nu au fost stabilit cel aferent anului 2008?

În această situație, singura soluție este formularea unor cereri de chemare în judecată, pentru soluționarea drepturilor bănești cuvenite în temeiul legii.

În prezent, o serie de astfel de acțiuni au fost formulate pe rolul instanțelor din România, toate acestea fiind soluționate în mod favorabil.

EnglishRomanian
SUNA ACUM