DIURNA IN VALUTA

Din 2020, cand a fost soluționata definitiv prima sentință privind diurna în valuta cuvenita veteranilor de razboi, au fost multe dosare, unele finalizate iar altele, incă sunt în lucru.

Redau mai jos ce parerea are Curtea de Apel cu privire la caracterul diurnei in valuta si daca este sau nu este cuvenita clientului meu.

av. Iulia Dumitru

Cu privire la modul de interpretare şi aplicare a prevederilor legale referitoare la fondul cauzei:

Prin acţiunea formulată recurentul-reclamant a solicitat obligarea pârâtului la plata  drepturilor conferite de prevederile art. 1 alin. 1 lit. a şi art. 3 din HG ######### (diurna în valută şi costuri pentru  facilitarea legăturii cu familia) în perioadele în care s-a aflat în misiuni internaţionale în afara teritoriului statului român.

Curtea reţine că, deşi recurentul-pârât a arătat în mod constant că aceste drepturi ar fi fost achitate de organizaţia internaţională sub egida căreia intimatul-reclamant şi-a desfăşurat misiunea în afara teritoriului naţional, totuşi în mod corect s-a constatat că diurna nu avea natura unei sume alocată cazării, hranei sau transportului, pentru care i-a fost plătită intimatului-reclamant indemnizaţia MSA.

Criticile referitoare la natura juridică a diurnei în valută solicitate în prezenta cauză sunt nefondate, neputându-se reţine că sumele solicitate ar fi similare celor de care intimatul-reclamant ar fi beneficiat din partea organizaţiei internaţionale din perspectiva disp. art. 3.1 din Instrucţiunile ### ST/AI/1997/6 din 20 ######### 1997, Administrative InstructionMissionSubsistenceallowance emis de Secretariatul ####### al ###, potrivit căruia „Valoarea Alocaţiei de subzistenţă din misiune (missionSubsistanceAllowance) este determinată în baza cheltuielilor privind asigurarea cazării pe termen lung, hrănirea şi alte cheltuieli secundare/ curente aferente dislocării personalului în zona de misiune.”

Astfel, prin decizia Înaltei ##### de Casaţie şi Justiţie, completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii, nr.24/2022, a fost admis recursul în interesul legii, statuându-se în sensul că „ În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană, cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii.”, relevante pentru soluționarea prezentei cauze fiind paragrafele 67-93.

În esenţă, instanţa supremă a evidenţiat faptul că „aceasta are un scop fundamental diferit de cel al drepturilor care vizează acoperirea cheltuielilor de cazare, de hrană şi a celor diverse determinate de misiune, reprezentând o compensaţie acordată în considerarea riscului la care este supus personalul care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii. Din modalitatea de reglementare a diurnei, prin art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004, emisă în temeiul dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 42/2004, în vigoare şi ulterior abrogării acesteia, prin Legea nr. 121/2011, act normativ abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 46/2020, coroborat cu celelalte dispoziţii ale actului normativ, rezultă că scopul diurnei este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii”.

Prin urmare, Curtea constată că, din această perspectivă, revenea recurentului-pârât obligaţia de a face dovada că această diurnă s-ar fi circumscris uneia dintre plăţile de care a beneficiat intimatul-reclamant anterior finalizării misiunii.”

SUNA ACUM