DIURNA IN VALUTA cuvenita in baza HG 1086/2004

Din 2020, cand a fost soluționata definitiv prima sentință privin diurna în valuta cuvenita veteranilor de razboi, au fost multe dosare, unele finalizate iar altele, incă sunt în lucru.

Redau mai jos ce parerea are Curtea de Apel cu privire la caracterul diurnei in valuta si daca este sau nu este cuvenita clientului meu.

Astfel, instanţa de control judiciar reţine că art. 135 din Ghidul pentru ţările care participă la misiuni sub egida ### din 29 iunie 2007 prevede ca alocaţia de subzistenţă (MSA) este o indemnizaţie zilnică plătită de către Organizaţia Naţiunilor Unite pentru cheltuielile de trai suportate în misiune în legătură cu sarcinile temporare. Alocaţia este determinată în primul rând pe baza cazării pe termen lung, a hrănirii şi cheltuielilor ocazionate la punctul de lucru. Cuantumul alocaţiei este stabilit de către Oficiul Naţiunilor Unite de Gestionare a Resurselor Umane pe baza unui sondaj de cazare, hrană şi diverse cheltuieli. Alocaţia se plăteşte în următoarele situaţii: pentru zilele de lucru petrecute în zona de misiune; pentru week-end şi de sărbători oficiale petrecute în interiorul sau în afara zonei de misiune; pentru concediul anual acumulat în timpul misiunii temporare şi luat înainte de expirarea misiunii; pentru concediul medical petrecut în zona de misiune.

In consecinţa, instanţa constată ca alocaţia de subzistenţă (MSA) este o indemnizaţie distinctă de „diurna in valuta” reglementată de art.1 al.1 lit. a din HG nr. 1086/2004, astfel  ca reclamantul este îndreptăţit la acordarea acestui drept bănesc, cuvenit in baza normei legale interne.

Curtea reţine că prin Decizia nr. ##/ 2022 Recurs in interesul legii, pronunţată de Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană, cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, a statuat că scopul acestei diurne este compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care este supus personalul participant la misiunile în afara teritoriului statului român, în zonele de operaţii.

În conformitate cu art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă, această dezlegare dată de Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie cu privire la scopul diurnei în valută prevăzută de art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 este obligatorie in prezentul litigiu aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti la momentul publicării acestei decizii in Monitorul Oficial al României.

Pentru aceleaşi considerente, Curtea va înlătura ca lipsite de temei si susţinerile recurentului in sensul că, urmare a acordării acestei diurne in valută, intimatul ar beneficia de două ori de sume de bani achitate cu acelaşi titlu, ducând la o îmbogăţire fără justă cauză, având in vedere că diurna in valută prevăzută  de art. 1 alin. 1 lit. a din HG nr. ##### ####, are un scop diferit faţă de cel al alocaţiei de subzistenţă, acordată intimatului de organizaţia internaţională sub egida căreia s-a desfăşurat misiunea internaţională UNMIN din Nepal, in perioada 22.09.2009-22.02.2010.

Referirile recurentului la considerentele Deciziei nr. ##/ 2021, pronunţată de Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie în  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, nu oferă caracter temeinic susţinerii acestei autorităţi publice in sensul că intimatul nu poate beneficia de diurna in valuta prevăzuta de art. 1 alin. 1 din HG nr. ##### ####, cat timp a primit diurna in misiune acordata de ###.

Contrar celor menţionate de recurent, instanţa de control judiciar constată că in Decizia nr. ### ####  pronunţată de Înalta ##### de Casaţie şi Justiţie in procedura pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prevăzută de art. 519- 521 Titlul III Cod procedura civilă, s-a făcut distincţie intre situaţia in care, o anumită cheltuială este preluată de organizaţia internaţională sau de statul partener, creându-se un cadru derogator de la norma naţională şi situaţia in care, drepturile băneşti acordate de partenerul extern sunt structurate in mod diferit faţă de reglementarea naţională, cu concluzia că o anumită categorie de cheltuieli suportate de cel care a participat la misiune nu poate fi compensată decât o singură dată.

In speţă, compensarea inconvenientelor rezultate din riscurile la care a fost supus intimatul reclamant participant la misiunea internaţională UNMIN din Nepal, in perioada                             22.09.2009-22.02.2010,  s-a făcut numai prin admiterea  de către prima instanţă a cererii de chemare in judecata si obligarea autorităţii publice pârâte la acordarea drepturilor prevăzute de art. 1 alin. 1 lit. a din HG nr. ##### ####, în condiţiile în care, intimatul a primit de la organizaţia internaţională care a condus această misiune, numai alocaţia de subzistenţă, destinată cheltuielilor curente privind mesele, cazarea sau, după caz, transportul pe teritoriul statului străin, această alocaţie având un scop diferit faţă de diurna in valută prevăzută de actul normativ intern.

Pentru aceste considerente, in conformitate cu art. 496 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul formulat de recurentul-pârât Ministerul Apărării Naţionale în contradictoriu cu intimatul-reclamant ######### ####### #####, împotriva Sentinţei Civile nr.####/31.05.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti- Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

SUNA ACUM