Dispoziția discriminatorie instituita prin art. 8 din Anexa nr. 5, Capitolul I din Legea nr. 63/2011

Potrivit art. 8 din Anexa nr. 5, Capitolul I din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ: „Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.”)

Dispozițiile art. 8 din anexa nr. 5 din Legea 63/2011, sunt vădit discriminatorii, pentru următoarele considerente:

  • Prin articolul criticat se înlătură posibilitatea de a obține sporul de doctorat pentru persoanele care obțin acest titlu după 31 decembrie 2009, fără a exista un criteriu obiectiv pentru care a fost aleasă această soluție legislativă;
  • Prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalității consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituția României;
  • Principiul egalității „nu exclude ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite. În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorității publice” – Decizia 1/1994 a Curții Constituționale;
  • Or, în acest caz, în măsura în care persoanele care erau încadrate şi care au obţinut titlul de doctor după 1 ianuarie 2010 sunt excluse de la acordarea compensaţiei tranzitorii, norma instituită este una discriminatorie. Aceasta deoarece nu există un motiv rezonabil pentru care legiuitorul a făcut această diferenţiere, dreptul la muncă (prin componenta sa esenţială, dreptul la salariu) fiind în mod egal protejat indiferent de intenţiile viitoare ale legiuitorului de a schimba reglementările în materie de salarizare. (Extras din Decizia nr. 329/2013);
  • Deși este vorba despre persoane din aceeași categorie profesională (personal din învățământ) care au aceleași studii (studii doctorale) și care desfășoară aceeași activitate (activitate didactică), atribuțiile din fișa postului fiind identice, legiuitorul instituie un regim diferit de salarizare;
  • Deşi este evident că salarizarea personalului din sistemul public poate (şi chiar trebuie) fi diferenţiată de legiuitor (în funcţie de categoria profesională, de atribuţiile legale ori de responsabilităţile cu care persoana este învestită, de poziţia în sistemul public a funcţiei pe care o ocupă), totuşi, nu poate fi primită ideea că o persoană poate fi salarizată diferit în funcţie de momentul la care legiuitorul a intervenit şi a schimbat sistemul de salarizare, prin intermediul unor norme tranzitorii. (Extras din Decizia nr. 329/2013)

Cele de mai sus sunt extrase din Decizia Curții Constituționale nr. 329/2013 în cuprinsul căreia dna. judecător Mona Pivniceru are o opinie separată cu privire la discriminarea instituită prin dispozițiile art. art. 8 din anexa nr. 5 din Legea 63/2011

file000183685005

EnglishRomanian
SUNA ACUM