DECIZIA ICCJ 5/2018 – Ajutoare banesti pentru militariii trecuti in rezerva

Azi, 05.03.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis Decizia nr. 5/2018 pronunțată în dosarul nr. 2833/1/2017 prin care a stabilit următoarele: “Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava şi, în consecinţă, stabileşte că: Litigiile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere, în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 sunt de competenţa în primă instanţă a secţiilor/completelor specializate în soluţionarea litigiilor de muncă, respectiv, raportat la calitatea de funcţionar public a reclamanţilor, a secţiilor/completelor specializate de contencios administrativ. Acţiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exerciţiului dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii sunt prematur formulate. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 5 martie 2018”.

 

Dacă doriți consultață și/sau reprezentare în scopul obținerii ajutoarelor bănești cu ocaiza trecerii în rezervă, vă rog să mă contactați la adresa de e-mail: avocatiuliadumitru@gmail.com sau la tel: 0724347252.

 

SUNA ACUM