Cine participă în procesul penal?

Participanţii în procesul penal sunt:

 1. Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
 2. organele de cercetare penală;
 3. procurorul;
 4. judecătorul de drepturi şi libertăţi;
 5. judecătorul de cameră preliminară;
 6. instanţele judecătoreşti.
 • Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali
 • Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară. Părţile din procesul penal sunt:
  •  inculpatul,
  • partea civilă
  • partea responsabilă civilmente
 • Subiecţii procesuali principali sunt:
  •  suspectul
  • persoana vătămată
 • alţi subiecţi procesuali:
  • martorul,
  • expertul,
  • interpretul,
  • agentul procedural,
  • organele speciale de constatare,
  • orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.
EnglishRomanian
SUNA ACUM