Ce valoare are punctul de pensie din 1 septembrie 2020?

In cuprinsul Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 9 iulie 2019 sunt precizate, la art. 86 urmatoarele:

Art. 86 (2)Valorile punctului de pensie sunt următoarele:

b)la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei; (N.R. art. 86 alin. (2) lit. b) intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020).”

Acest articol a fost modificat prin Ordonanta de urgenta 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare din 14.08.2020, care la art. 42 stabilește: „La articolul 86 alineatul (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.442 lei;”

Legea 127/2019 este un act neintrat în vigoare, cu următoarele excepii:

„(1)Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia:

a)art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2019;

b)art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; – acest articol a intrat in vigoare in forma stabilită de OUG 135/2020

c)art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

În prezent, valoarea legală a punctului de pensie este cea stabilită de OUG 135/2020 care a modificat legea 127/2019, respectiv 1442 lei.

Efectele unei ordonanțe pot fi stopate dacă este considerată neconstituțională, deoarece, conform Constituției, CCR poate admite o excepție de neconstituționalitate ridicată în fața instanței.

Asadar daca sunteti nemultumiti de valoarea actuala a punctului de pensie, trebuie formulată o acțiune în instanță, solicitată pensia la valoarea inițială stabilită de legea 127/2019 (adică 1775 lei), și formulată excepție de neconstituționalitate a art 42 din OUG 135/2020 (care reduce valoarea punctului la 1442 lei).

Art. 147 din Constituție prevede că dispozițiile din ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.

De asemenea, excepția de neconstituționalitate a unei ordonanțe poate fi ridicată și de Avocatul Poporului în mod direct, conform art. 146, lit. d din Constituție.

EnglishRomanian
SUNA ACUM