Ce condiții trebuie indeplinite ca sa castigati un dosar impotriva ANL

Sunt multe dosare înregistrate pe rolul Tribunalelor pentru obligarea ANL să vândă apartamentele închiriate chiriașilor săi.

ANL refuză.

Legea, pe de altă parte spune clar că aceste apartamente pot fi vândute chiriașilor dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

Așadar, ca să câștigați în instanță și să obligați ANL să vândă apartamentul pe care îl dețineți cu titlu de chiriaș, este necesar să îndepliniți câteva condiții:

Să fiți chiriaș;

Să adresați o cerere scrisă pentru cumpărarea apartamentului;

Să fi trecut mai mult de un an de la data încheierii contractului de închiriere

Art. 4 alin. (8) Locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. a) pot fi vândute, la cererea chiriaşului şi înaintea expirării primului an de închiriere, sau la cererea oricăror persoane, după expirarea primului an de închiriere, cu condiţia respectării dreptului de preempţiune în favoarea chiriaşului

Să aveți vârsta de 35 de ani la momentul depunerii cererii de închiriere Oricum, in cazul medicilor rezidenti limita de 35 de ani nu reprezinta o limitare.Vârsta nu e condiționată de vânzarea apartamentului.

Art. 8 alin. (11) – Tinerii specialişti din învăţământ şi din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

Sa nu detineti o altă locuinta in proprietate inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2

Art. 10 alin. (2) lit. c): „Vânzarea locuinţelor se face cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină o altă locuinţă în proprietate, inclusiv casă de vacanţă, cu excepţia cotelor-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii, dacă acestea nu depăşesc suprafaţa utilă de 37 m2, suprafaţă utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Să nu dețineți teren atribuit în conformitate cu legea 15/2003

Art. 10 alin 2 lit c1): „titularul contractului de închiriere şi membrii familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obţinerea unui teren în condiţiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.

Venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu net pe economie

Art 10 alin. (2) lit g): “la data vânzării, venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere a locuinţei, realizat în ultimele 12 luni, să nu depăşească cu 100% salariul mediu net pe economie.

EnglishRomanian
SUNA ACUM