Blog

Obligatii instituite prin Ordonanta Militara 3/2020

Prin Decretul 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României. Apoi, prin diferite acte normative au fost stabilite, gradual, drepturile și obligațiile cetățenilor în această perioada. Prin Ordonanța militara 3/2020, intrată în vigoare la data de 25.03.2020 ora 12:00, a fost interzisă circulația tuturor persoanelor în afara gospodăriei, aplicându-se, totuși, câteva excepții.

Dispoziții esențiale din Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Zile libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor școlare Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării...
Mai mult

Declaratie pe proprie răspundere a părintelui care nu beneficiază de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, conform Anexei la Hotărârea 217/2020

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, cu domiciliul în ……………………………., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………, CNP ………………, având calitatea de angajat la ……………………………,...
Mai mult
EnglishRomanian
SUNA ACUM