Blog

Declaratie pe proprie răspundere a părintelui care nu beneficiază de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, conform Anexei la Hotărârea 217/2020

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, cu domiciliul în ……………………………., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………, CNP ………………, având calitatea de angajat la ……………………………,...
Mai mult
EnglishRomanian
SUNA ACUM