Blog

POSIBIILITATEA OCUPĂRII UNOR POSTURI VACANTE ÎN CONDIȚIILE LEGII 296/2023 ȘI ALE ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 115/2

Prin post unic se înţelege: a)acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică; b)un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. Totuși, dispozițiile de mai sus nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.

Intrebari privind aplicarea legii 296/2023

Sunt cateva servicii care se maresc si isi schimba denumirile. Avand in vedere ca activitatea pe care o desfasurau se mentine, deci nu a disparut ci doar preiau activitati in plus, sefii de serviciu trebuie mentinuti in functii sau pot fi schimbati si se organizeaza concursuri? Pot fi trecuti pe un post de executie fara acordul lor? Ce se intampla in situatia in care nu isi dau acordul?

In Organigrama din 2023 se desfiinteaza cele 2 Servicii Coordonatoare. Ele au 2 sefe de serviciu. Una din ele tocmai se pensioneaza. Celei care ramane este obligatoriu sa i se ofere, cu prioritate, un post de sef de serviciu pe care sa il ocupe fara concurs (adica un post similar cu cel desfiintat)? Exista un post disponibil.

Dacă există un post vacant de același nivel pentru care salariatul în cauză îndeplinește condițiile de ocupare, consider că acesta are dreptul să ocupe postul vacant, iar angajatorul trebuie să ia măsurile necesare în acest sens.

Drepturile bănești de care ar trebui să beneficieze personalul care își desfășoară activitatea în spitale

Care sunt drepturile banesti de care trebuie sa beneficieze personalul din spitale? Care este cuantumul legal al indemnizatiei de hrana pentru personalul din spitale pentru ultimii 3 ani? Exista vreo ordonanta sau alt act normativ care sa limiteze drepturile lor salariale sau care sa impuna ca unele sporuri sa fie calculate la salariul de baza de dinainte de legea 153?

Infiintare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată Operaţiuni prealabile...
Mai mult

Alocare EUID

Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017 Cererea de înregistrare Certificatul de înregistrare, în...
Mai mult

Schimbare forma juridica

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind schimbarea formei juridice a unei societăţi Cererea de înregistrare (original); Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a...
Mai mult
1 2 3 7
SUNA ACUM