Ce-am mai scris

Caption placed here

Sporul pentru condiții vătămătoare – partea I

              De-a lungul timpului, sporul pentru condiții vătămătoare și sporul pentru unde electromagnetice au fost acordate în baza buletinelor de determinare emise de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București respectiv de către Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., precum și în baza actelor normative în vigoare pentru fiecare an în care aceste sporuri au fost acordate. Pentru anii 2018 și 2019, deși există reglementări normative pentru acordarea acestor sporuri, sunt destui angajatori care nu au plătit sumele de bani corespunzătoare....
Read More

Sporul cuvenit cadrelor militare pentru orele suplimentare efectuate

A Am mai scris despre acest subiect aici. Sunt convinsă că vă va fi de folos! Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, este considerată muncă suplimentară. Codul muncii spune că „Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul indicat mai sus, în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea...
Read More

Dispoziții legale privind compensarea orelor suplimentare

Să vă povestesc cu ce m-am mai „jucat” în ultima vreme. Stiți cum e cu munca efectuată în plus, după program sau în zilele de odihnă? Legal, trebuie compensată în zile libere sau financiar, în condițiile legii. Practic, de multe ori lucrurile stau diferit. Hai sa vedem! Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil...
Read More

Locuințele ANL

Pentru că în ultimii ani am administrat dosare în instanță referitoare la locuințele ANL, am început să mă întreb dacă, vreodată, această instituție a dispus de bunăvoie vânzarea locuințelor către persoanele care îndeplineau criteriile stabilite de lege. Având în vedere numărul ridicat de dosare înregistrat pe rolul instanțelor de judecată, tind să cred că nu, dar nu aș putea spune asta cu o siguranță de 100%. Dar despre ce e vorba când se vorbește de locuințele ANL? Așa cum arată...
Read More

Noțiuni de bază privind uzucapiunea în Codul civil din 2009 (Legea nr. 287/2009 – Republicată).

Despre uzucapiune se pot povesti multe. Azi voi prezenta noțiuni de bază despre acest mod de dobândire a proprietății, așa cum sunt ele stabilite în cuprinsul Codului civil din 2009 (Legea nr. 287/2009 – Republicată). Pentru început, trebuie să vă spun că “Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a început înainte de această dată...
Read More

Sindicat vs. Angajator în cazul concedierii colective

Zilele trecute, un client mă întreba care este relația angajator – sindicat în caz de concediere colectivă. Clientul meu, lider de sindicat, încerca tot posibilul să preîntâmpine o astfel de situație, prin anticiparea și contracararea pașilor angajatorului său, asta pentru că mai rău decât concedierea individuală, este atunci când este concediat un număr mare de salariați dintre întreprindere. Prin concediere colectivă se înţelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu ţin...
Read More

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Pare ca în vremurile noastre, cea mai simplă cale de a concedia un salariat este deființarea postului ocupat de acesta. Dar, în cazul în care salariatul concediat contestă decizia de concediere, toți pașii angajatorului vor fi analizați de instanța de judecată. Art. 65 din legea 53/2003, prevede următoarele: “(1) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără...
Read More

Divorț și concediere în același timp

M-am întrebat adesea ce poate fi mai dureros în viața unei persoane: divorțul sau concedierea? Ambele situații reprezintă o despărțire iar despărțirile rareori sunt ușoare. Însă, mai greu de suportat decât un divorț sau o concediere este atunci când amândouă se petrec în același timp și când sunt implicate aceleași persoane. În cursul anului trecut am avut o astfel de speță. O femeie: soție și angajată în cadrul firmei soțului ei. Soțul a demarat procedura de divorț și, în același...
Read More

Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune

Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune Utilizarea proprietăţii individuale este stabilită de proprietar în conformitate cu destinaţia acesteia. Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii de către autoritatea administraţiei publice competente, fără a pune în pericol integritatea structurală a condominiului, rezistenţa mecanică, stabilitatea şi siguranţa clădirii sau a altor proprietăţi individuale, precum şi buna funcţionare a instalaţiilor aferente acestora. Modificările suprafeţelor...
Read More

Încetarea destinaţiei Încetarea folosinţei comune pentru părţile comune din condominiu

LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – Încetarea destinaţiei folosinţei comune pentru părţile comune din condominiu Părţile comune pot fi atribuite proprietarilor în folosinţă exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi proprietari. Hotărârea de atribuire în folosinţă exclusivă se adoptă cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu şi ai cotelor-părţi indivize. Atribuirea în folosinţă exclusivă se face în baza unui contract încheiat între asociaţia de proprietari...
Read More

Modul de utilizare a proprietății individuale și a părților comune

LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi a părţilor comune Utilizarea proprietăţii individuale este stabilită de proprietar în conformitate cu destinaţia acesteia. Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcţii de către autoritatea administraţiei publice competente, fără a pune în pericol integritatea structurală a condominiului, rezistenţa mecanică,...
Read More

Boala profesională

Legea nr. 319/ 2006 definește cee două noțiuni și reiese că avem de-a face cu o boală profesională. g)accident de muncă – vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; h)boală profesională – afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi...
Read More

The change of the company headquarters

1. The application for registration (original), 2. Own-account statement (original), signed by associates or administrators, showing, as appropriate, that: • the legal person does not carry out the declared activities, at the registered office, at the secondary offices or outside them, for a period of maximum 3 years; • the legal person fulfills the conditions of operation provided by the specific legislation in the sanitary, sanitary-veterinary, environmental and labor protection field for the activities specified in the standard declaration; 3....
Read More

 Obligaţiile proprietarilor din condominii

Proprietarii din condominii au obligaţia să notifice preşedintelui orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei. Notificarea se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat. Proprietarul este obligat să menţină proprietatea sa individuală, locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de...
Read More

Drepturile proprietarilor din condominii

L Toţi proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociaţiei de proprietari, să îşi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie sa aibă capacitate deplină de exerciţiu. Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informaţi în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociaţiei, să solicite...
Read More

Asociațiile de chiriași

L Asociaţiile de chiriaşi se constituie şi se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Despre inființarea unei asociațiii am scris mai multe aici. Proprietarii condominiilor, persoane fizice sau juridice, destinate în întregime închirierii, în care sunt constituite asociaţii de chiriaşi, pot să încredinţeze asociaţiilor de chiriaşi administrarea părţilor comune din condominiu. Administrarea părţilor comune se face numai...
Read More
Sticky Post

LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – Regulamentul condominiului

Constituie condominiu: a)clădiri cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune; b)clădiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună; c)un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile...
Read More

LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor – Procedura de înfiinţare şi înregistrare a asociaţiilor de proprietari

Constituie condominiu: a)clădiri cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune; b)clădiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună; c)un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale. În scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în...
Read More

Comparatie introductivă între asociație și fundație

ASOCIAȚIE FUNDAȚIE Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un...
Read More

Indemnizație de hrană în cursul anului 218 pentru cadrele didactice

Stimați clienți, cadre didactice,   Cu bucurie vă anunț că la data de 22 mai 2018 a intrat în vigoare Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care au fost stabilit că: Începând cu luna mai 2018 şi până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia de indemnizaţia de hrană, care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat....
Read More