Ce-am mai scris

Caption placed here

Fuziune cu o societate existenta

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a fuziunii prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societăţi care se dizolvă fără a intra în lichidare, unei alte societăţi existente (art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Etapa I Cererea se depune pentru fiecare societate participantă, la ORCT unde este înregistrată iar proiectul de fuziune se publică prin intermediul unui singur ORCT, la opţiunea solicitantului. Cererea de depunere şi menţionare acte, pentru desemnarea...
Read More

Divizare societate prin transmitere de patrimoniu

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi existente (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Etapa I Cererea se depune pentru fiecare societate participantă, la ORCT unde este înregistrată iar proiectul de divizare se publică prin intermediul unui singur ORCT, la opţiunea solicitantului. Cererea de depunere şi menţionare acte, pentru desemnarea experţilor/expertului,conform art. 2433 din Legea nr. 31/1990...
Read More

Divizare societate

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi  care sunt astfel constituite (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Etapa I Cererea de depunere şi menţionare acte pentru desemnarea experţilor/expertului, sau hotărârea adunării generale, prin care se renunţă la expertiză şi depunerea proiectului de divizare întocmit de societate, semnată de reprezentanţii acesteia (original); Proiectul de divizare semnat de reprezentanţii...
Read More

Divizare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  care se dizolvă fără a intra în lichidare şi transferă mai multor societăţi, existente sau nou constituite, totalitatea patrimoniului său (art. 238 alin. (2) lit. a) si lit. b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) Etapa I Cererea se depune pentru fiecare societate participantă, la ORCT unde este înregistrată iar proiectul de divizare se publică prin intermediul unui singur ORCT, la opţiunea solicitantului....
Read More

PREVENIREA bullyingului şi a cyberbullyingului în unităţile de învăţământ preuniversitar

În vederea creării şi menţinerii unui mediu sigur şi pozitiv în şcoală, unităţile de învăţământ sunt obligate să identifice eventualele probleme/situaţii de risc, iniţiind propuneri cu privire la tipurile de prevenire şi intervenţie necesare, pe care, după aprobarea în consiliile de administraţie, le vor transmite inspectoratelor şcolare, în vederea avizării şi monitorizării. Activităţile de prevenire a violenţei psihologice – bullying se realizează în funcţie de specificul fiecărei unităţi de învăţământ, prin: a)implementarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a unui plan...
Read More

Ce este bullyingul?

În ultimii ani am întâlnit tot mai des părinți, cadre didactice sau copii care vorbesc despre fenomenul de “bullying”. Analizând acest fenoment, mi-am dat seama că sunt prea multe informații ca să poată fi sintetizate într-un singur articol, astfel că am decis să le structurez în mai multe articole. Azi este episodul 1, în care prezint câteva informații generale despre bullying. Bullyingul a existat în instituțiile de învățământ, (și nu numai), cu mult timp înainte de apariția legislației, doar că...
Read More

Ministerul Apărării Naționale a fost obligat – definitiv și irevocabil – să plăteasca diurna în valută militarilor care au participat în misiuni în teatre de operații

Deși sunt multe sentințe pronunțate de Tribunalele din România cu privire la diurna în valută și banii pentru facilitarea legăturii cu familia, există doar câteva definitive și irevocabile pronunțate de Curțile de apel. Eu voi arăta azi ce scrie în dosarul meu, primul de acest gen din România, prin care Ministerul Apărării Naționale a fost obligat, definitiv și irevocabil, să plătească clientului meu diurnă în valută și bani pentru facilitarea legăturii cu familia, în cuantum de peste 40.000 euro. Justificarea...
Read More

Diurna in valuta pentru militarii plecati in misiuni in strainatate, acordabila in baza unor hotarari de guvern secretizate

Povesteam într-un articol mai vechi despre drepturile bănești ale personalului militar care a plecat în misiuni pe teritoriile alor state, drepturi bănești cuvenite și neacordate de Ministerul Apărării Naționale. Este vorba, mai exact despre: diurna în valuta și bani pentru facilitarea legăturii cu familia. Sunt sute astfel de dosare înregistrate pe rolul tribunalelor din întreaga țară. În iulie 2020 a fost finalizat un astfel de dosar împotriva Ministerului Apărării Naționale (MApN). De fapt, acest dosar a fost primul împotriva MApN...
Read More

Ce valoare are punctul de pensie din 1 septembrie 2020?

In cuprinsul Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 9 iulie 2019 sunt precizate, la art. 86 urmatoarele: Art. 86 (2)Valorile punctului de pensie sunt următoarele: b)la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei; (N.R. art. 86 alin. (2) lit. b) intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020).” Acest articol a fost modificat prin Ordonanta de urgenta 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul...
Read More

Podcast de avocat (Episodul 5) – Cererea de chemare în judecată

Am ajuns la ultimul episod din mini – seria de podcasturi pe care mi-am propus să le realizez. Pentru că am povestit în primele 4 episoade despre dreptul familiei și ce se întâmplă cu fiecare aspect familial în urma separării soților, azi, în ultimul episod povestesc despre ce înseamnă, de fapt, o cerere de chemare în judecată, orice cerere de chemare în judecată, ce este important să conțină o acțiune adresată unei instanțe de judecată, termene limită ș.a.m.d. Dat fiind...
Read More

Cererea de chemare în judecată

Pentru că am povestit în primele 4 articole despre dreptul familiei și ce se întâmplă cu fiecare aspect familial în urma separării soților, azi, în ultimul episod vreau să povestesc despre ce înseamnă, de fapt, o cerere de chemare în judecată, orice cerere de chemare în judecată, ce este important să conțină o acțiune adresată unei instanțe de judecată, termene limită ș.a.m.d. Așadar, în România oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei...
Read More

Partajul

Am mai povestit eu în articolele postate despre familie și ce se întâmplă cu ea, din punct de vedere juridic, atunci când se destramă. În acest articol, acum vă voi povesti despre partaj și ce se întâmplă cu bunurile dobândite de cei 2 soți în timpul căsătoriei, care bunuri sunt considerate a fi proprii și care sun cele comune și cu cum se calculează cota-parte ce revine fiecărui soț pe baza contribuției sale la dobândirea bunurilor. Așadar, v-ați căsătorit, ați...
Read More

Ce condiții trebuie indeplinite ca sa castigati un dosar impotriva ANL

Sunt multe dosare înregistrate pe rolul Tribunalelor pentru obligarea ANL să vândă apartamentele închiriate chiriașilor săi. ANL refuză. Legea, pe de altă parte spune clar că aceste apartamente pot fi vândute chiriașilor dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Așadar, ca să câștigați în instanță și să obligați ANL să vândă apartamentul pe care îl dețineți cu titlu de chiriaș, este necesar să îndepliniți câteva condiții: Să fiți chiriaș; Să adresați o cerere scrisă pentru cumpărarea apartamentului; Să fi trecut mai mult...
Read More

Situația copiilor minori în caz de divorț al părinților

Atunci când cererea de divorț se soluționază pe cale administrativă, lucrurile nu au cum să fie complicate. Părinții cad de acord asupra tuturor aspectelor legate de separarea lor, inclusiv asupra chestiunile referitoare la raporturile dintre ei și copiii lor minori. Odată cu pronunţarea divorţului, judecătorul hotărăște asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama: de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinţilor, pe care îi ascultă....
Read More

Ordin de protectie

În această perioada, din cauza faptului că mulți oameni au fost carantinați în casă, s-a creat un mediu propice pentru tensiuni conjugale. În urma epidemiei, multe cupluri au fost, de fapt încă sunt, obligate sa stea acasă mai bine de o lună, ceea ce a face sa amplifice probleme anterioare. Mai grav, mult mai grav însă, este atunci când au loc acte de violență în familie, iar continuarea traiului în comun este imposibilă. Știu că suntem obișnuiți ca femeiea să...
Read More

CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE

I.Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul) Denumirea: Adresa: Telefon; Fax: E-mail; Persoana desemnată cu formularea cererii: I.1.I1. Date privind agresorul Numele şi prenumele: Adresă: Telefon: Fax: E-mail: II.Asistenţa Juridică Victima are un avocat? În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat? DA/NU DA/NU *) – punctul II “Asistenţa juridică”, câmpul al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins: “Doresc/Nu doresc acordarea de asistenţă juridică prin avocat desemnat din oficiu.” III.Date...
Read More

Cum contestăm procesele – verbale prin care s-au aplicat amenzi contravenționale în perioada stării de urgență

Probabil că deja știe toată lumea că în timpul cât a fost decretată stare de urgență, în România au fost acordate multe amenzi celor care nu au respectat întocmai prevederile ordonanțelor militare emise în această perioadă. Prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor instituite prin ordonanțele militare, au fost stabilite astfel: – de la 2000 lei la 20.000 lei pentru...
Read More

Și totuși, ce înseamnă stare de urgență?

Începând cu martie 2020, în România a fost instituită stare de urgență. Între timp, au fost adoptate o serie de măsuri de urgență, ordonanțe militare, au fost puse în aplicare…..iar unii dintre noi le-am înțeles și le-am respectat ……. în timp ce alții dintre noi, dimpotrivă, nu am ținut seama de ele. Și, totuși, ce înseamnă stare de urgență? Actul normativ care a reglementat starea de urgență în ultimii ani a fost Ordonanța de urgență 1/1999 privind regimul stării de...
Read More

Pot intra bugetarii în somaj tehnic?

Am citit zilele trecute un articol în care se arăta că: “se reduce activitatea în sectorul bugetar”. Mulți dintre clienții cu care colaborez, lucrând în sectorul bugetar, speriați, m-au întrebat dacă este posibil. Fiind decretată stare de urgență în România, instituția somajului tehnic este reglementată prin ordonanța de urgență nr 30/2020 astfel cum a fost completată și modificată prin Ordonanța de urgență 32/2020. Iata ce se spune despre somajul tehnic Somajul tehnic reprezintă o suspendare temporară a contractului de muncă...
Read More
1 2 3 7