Ce-am mai scris

Caption placed here

Diurna in valuta pentru militarii plecati in misiuni in strainatate, acordabila in baza unor hotarari de guvern secretizate

Povesteam într-un articol mai vechi despre drepturile bănești ale personalului militar care a plecat în misiuni pe teritoriile alor state, drepturi bănești cuvenite și neacordate de Ministerul Apărării Naționale. Este vorba, mai exact despre: diurna în valuta și bani pentru facilitarea legăturii cu familia. Sunt sute astfel de dosare înregistrate pe rolul tribunalelor din întreaga țară. În iulie 2020 a fost finalizat un astfel de dosar împotriva Ministerului Apărării Naționale (MApN). De fapt, acest dosar a fost primul împotriva MApN...
Read More

Ce valoare are punctul de pensie din 1 septembrie 2020?

In cuprinsul Legii 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 563 din data de 9 iulie 2019 sunt precizate, la art. 86 urmatoarele: Art. 86 (2)Valorile punctului de pensie sunt următoarele: b)la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei; (N.R. art. 86 alin. (2) lit. b) intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020).” Acest articol a fost modificat prin Ordonanta de urgenta 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul...
Read More

Podcast de avocat (Episodul 5) – Cererea de chemare în judecată

Am ajuns la ultimul episod din mini – seria de podcasturi pe care mi-am propus să le realizez. Pentru că am povestit în primele 4 episoade despre dreptul familiei și ce se întâmplă cu fiecare aspect familial în urma separării soților, azi, în ultimul episod povestesc despre ce înseamnă, de fapt, o cerere de chemare în judecată, orice cerere de chemare în judecată, ce este important să conțină o acțiune adresată unei instanțe de judecată, termene limită ș.a.m.d. Dat fiind...
Read More

Cererea de chemare în judecată

Pentru că am povestit în primele 4 articole despre dreptul familiei și ce se întâmplă cu fiecare aspect familial în urma separării soților, azi, în ultimul episod vreau să povestesc despre ce înseamnă, de fapt, o cerere de chemare în judecată, orice cerere de chemare în judecată, ce este important să conțină o acțiune adresată unei instanțe de judecată, termene limită ș.a.m.d. Așadar, în România oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei...
Read More

Partajul

Am mai povestit eu în articolele postate despre familie și ce se întâmplă cu ea, din punct de vedere juridic, atunci când se destramă. În acest articol, acum vă voi povesti despre partaj și ce se întâmplă cu bunurile dobândite de cei 2 soți în timpul căsătoriei, care bunuri sunt considerate a fi proprii și care sun cele comune și cu cum se calculează cota-parte ce revine fiecărui soț pe baza contribuției sale la dobândirea bunurilor. Așadar, v-ați căsătorit, ați...
Read More

Ce condiții trebuie indeplinite ca sa castigati un dosar impotriva ANL

Sunt multe dosare înregistrate pe rolul Tribunalelor pentru obligarea ANL să vândă apartamentele închiriate chiriașilor săi. ANL refuză. Legea, pe de altă parte spune clar că aceste apartamente pot fi vândute chiriașilor dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Așadar, ca să câștigați în instanță și să obligați ANL să vândă apartamentul pe care îl dețineți cu titlu de chiriaș, este necesar să îndepliniți câteva condiții: Să fiți chiriaș; Să adresați o cerere scrisă pentru cumpărarea apartamentului; Să fi trecut mai mult...
Read More

Situația copiilor minori în caz de divorț al părinților

Atunci când cererea de divorț se soluționază pe cale administrativă, lucrurile nu au cum să fie complicate. Părinții cad de acord asupra tuturor aspectelor legate de separarea lor, inclusiv asupra chestiunile referitoare la raporturile dintre ei și copiii lor minori. Odată cu pronunţarea divorţului, judecătorul hotărăște asupra raporturilor dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori, ţinând seama: de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum şi, dacă este cazul, de învoiala părinţilor, pe care îi ascultă....
Read More

Ordin de protectie

În această perioada, din cauza faptului că mulți oameni au fost carantinați în casă, s-a creat un mediu propice pentru tensiuni conjugale. În urma epidemiei, multe cupluri au fost, de fapt încă sunt, obligate sa stea acasă mai bine de o lună, ceea ce a face sa amplifice probleme anterioare. Mai grav, mult mai grav însă, este atunci când au loc acte de violență în familie, iar continuarea traiului în comun este imposibilă. Știu că suntem obișnuiți ca femeiea să...
Read More

CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE

I.Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul) Denumirea: Adresa: Telefon; Fax: E-mail; Persoana desemnată cu formularea cererii: I.1.I1. Date privind agresorul Numele şi prenumele: Adresă: Telefon: Fax: E-mail: II.Asistenţa Juridică Victima are un avocat? În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat? DA/NU DA/NU *) – punctul II “Asistenţa juridică”, câmpul al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins: “Doresc/Nu doresc acordarea de asistenţă juridică prin avocat desemnat din oficiu.” III.Date...
Read More

Cum contestăm procesele – verbale prin care s-au aplicat amenzi contravenționale în perioada stării de urgență

Probabil că deja știe toată lumea că în timpul cât a fost decretată stare de urgență, în România au fost acordate multe amenzi celor care nu au respectat întocmai prevederile ordonanțelor militare emise în această perioadă. Prin art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor instituite prin ordonanțele militare, au fost stabilite astfel: – de la 2000 lei la 20.000 lei pentru...
Read More

Și totuși, ce înseamnă stare de urgență?

Începând cu martie 2020, în România a fost instituită stare de urgență. Între timp, au fost adoptate o serie de măsuri de urgență, ordonanțe militare, au fost puse în aplicare…..iar unii dintre noi le-am înțeles și le-am respectat ……. în timp ce alții dintre noi, dimpotrivă, nu am ținut seama de ele. Și, totuși, ce înseamnă stare de urgență? Actul normativ care a reglementat starea de urgență în ultimii ani a fost Ordonanța de urgență 1/1999 privind regimul stării de...
Read More

Pot intra bugetarii în somaj tehnic?

Am citit zilele trecute un articol în care se arăta că: “se reduce activitatea în sectorul bugetar”. Mulți dintre clienții cu care colaborez, lucrând în sectorul bugetar, speriați, m-au întrebat dacă este posibil. Fiind decretată stare de urgență în România, instituția somajului tehnic este reglementată prin ordonanța de urgență nr 30/2020 astfel cum a fost completată și modificată prin Ordonanța de urgență 32/2020. Iata ce se spune despre somajul tehnic Somajul tehnic reprezintă o suspendare temporară a contractului de muncă...
Read More

Licența și Disertația pe durata stării de urgență

Nu cred ca am spus vreodată, dar lucrez mult cu personal care își desfășoară activitatea în mediul didactic. În data de 7 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul 4020/2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României Vă prezint mai jos informațiile pe care le-am considerat importante. Examenul de licenţă/diplomă constă din 1-2 probe, stabilite de către Senatul universitar, după cum urmează: a)proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de...
Read More

Ordonanța militară 8/2020

O nouă zi ….o nouă ordonanță militară Regăsiți mai jos, pe scurt, care sunt dispozițiile principale stabilite prin Ordonanța militară 8/2020 Libertăți E liber la pescuit! Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a titularilor autorizaţiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial şi acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activităţi. În declaraţia pe propria răspundere se menţionează, ca motiv, deplasarea în interes profesional Au fost avuți în vedere și...
Read More

ANEXA nr. 2 la ordonanța militară nr. 8/2020 publicată în Monitorul Oficial din 10.04.2020

ANEXA nr. 2 la ordonanța militară nr. 8/2020 publicată în Monitorul Oficial din 10.04.2020 LISTA produselor agroalimentare pentru care se interzice/se suspendă exportul pe perioada stării de urgenţă 1.grâu şi meslin – cod tarifar 1001; 2.orz – cod tarifar 1003; 3.ovăz – cod tarifar 1004; 4.porumb – cod tarifar 1005; 5.orez – cod tarifar 1006; 6.făină de grâu sau de meslin – cod tarifar 1101; 7.boabe de soia, chiar sfărâmate – cod tarifar 1201; 8.seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate –...
Read More

ANEXA nr. 1 la Ordonanța militară nr. 8/2020 publicată în Monitorul Oficial din 10.04.2020

Anexa nr 1 la ordonanța militară nr. 8/2020 Punctele de trecere a frontierei de stat închise total sau parţial pe întreaga perioadă a stării de urgenţă I.La frontiera româno-ungară: 1.Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); 2.Salonta, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră); 3.Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri); 4.Valea lui Mihai, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă); 5.Carei, judeţul Satu Mare. II.La...
Read More

Introducerea în cauză a moștenitorilor

Când este formulată o cerere de chemare în judecată, ea este înregistrată pe rolul instanței iar părțile din dosar sunt cele din cuprinsul acțiunii. Ce se întâmplă în cazul în care una dintre părți decedează înainte de finalizarea dosarului? Art. 412 Cod procedură civilă spune că „Judecarea cauzelor se suspendă de drept prin decesul uneia dintre părți, până la introducerea în cauză a moștenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora”. Așadar,...
Read More

Ce spune ordonanta militara 4 din 29.03.2020

În data de 29.03.2020 a fost publicată Ordonanta 4/2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 Iata care sunt prevederile principale cuprinse în aceasta: Dispoziții referitoare la persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani Se extinde timpul pe care îl pot petrece în afara locuinței și în afara intervalului orar de 11:00 – 13:00, dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale...
Read More

Obligatii instituite prin Ordonanta Militara 3/2020

Prin Decretul 195/2020 a fost instituită starea de urgență pe teritoriul României. Apoi, prin diferite acte normative au fost stabilite, gradual, drepturile și obligațiile cetățenilor în această perioada. Prin Ordonanța militara 3/2020, intrată în vigoare la data de 25.03.2020 ora 12:00, a fost interzisă circulația tuturor persoanelor în afara gospodăriei, aplicându-se, totuși, câteva excepții.

Dispoziții esențiale din Ordonanta urgenta 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Zile libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor în situația suspendării cursurilor școlare Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. Citește despre asta și în Hotararea 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor,...
Read More
1 2 3 6