Blog

Infiintare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată Operaţiuni prealabile...
Read More

Alocare EUID

Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017 Cererea de înregistrare Certificatul de înregistrare, în...
Read More

Majorare capital social

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor Cererea de înregistrare (original); Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor...
Read More

Modificare date de identificare

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificarea datelor de identificare ale fondatorilor, asociaţilor, acţionarilor, persoanelor împuternicite, reprezentanţilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului...
Read More

Fuziune firma

Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunilor privind fuziunea prin transferarea patrimoniului uneia sau mai multor societăţi care se dizolvă, fără a intra în lichidare, unei societăţi...
Read More

Divizare societate

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  prin transmiterea unei părţi din patrimoniul său uneia sau mai multor societăţi ...
Read More

Divizare firma

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a modificărilor privind divizarea unei societăţi  care se dizolvă fără a intra în lichidare şi transferă mai multor...
Read More
1 2 3 6