Cum se recupereaza drepturile banesti cuvenite in baza legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011

 

Vă povesteam prin octombrie 2017 despre apariția legii 85/2016 și despre drepturile bănești cuvenite în baza acestui act normativ.

Vă prezint mai jos modalitatea de a intra în posesia acestor sume de bani, așa cum este prezentat în Normele metodologice de aplicare de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011

Așa cum am arătat și în articolul anterior, pe care îl găsiți aici plata diferenţelor de drepturi salariale către beneficiari se realizează eşalonat, pe o perioada de 5 ani iar sursele de finanţare privind alocarea fondurilor pentru plata diferenţelor de drepturi salariale se asigură astfel:

  1. pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, de la bugetul de stat, prin bugetele locale
  2. pentru instituţiile de învăţământ superior şi unităţile şi instituţiile de învăţământ subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice – de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

 

Procedura acordării drepturilor salariale în temeiul legii 85/2016

 

Pasul 1 – cadrul didactic beneficiar

Pentru evitarea oricărei dificultăţi în plata diferenţelor de drepturi salariale, beneficiarul adresează fiecărui angajator la care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval de timp o cerere.

Cererea se depune la registratura unităţii sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire, prin telefax ori prin poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea cererii şi confirmarea primirii acesteia.

 

Pasul 2 – angajatorul

În vederea calculării diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor, angajatorii procedează la calcularea drepturilor salariale pentru intervalul 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011 sau, după caz, pentru o parte din acest interval, prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei în locul valorii efectiv utilizate la momentul plăţii salariilor, cu respectarea şi a prevederilor art. 4 şi 5 din Legea nr. 85/2016.

Diferenţele de drepturi salariale cuvenite se determină prin scăderea din salariul brut lunar rezultat prin utilizarea coeficientului de multiplicare 1,000 cu valoarea de 400,00 lei a salariului brut lunar din statul de plată aferent lunii pentru care se face calculul.

Diferenţele de drepturi salariale a căror plată se face eşalonat se actualizează cu indicele de inflaţie, publicat în luna în care se face plata, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. Indicele de inflaţie se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Pentru beneficiarii care şi-au schimbat locul de muncă în perioada 1 octombrie 2008 – 13 mai 2011 sau care au prestat activitate, în acelaşi timp sau succesiv, la mai mulţi angajatori, calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care l-a salarizat în această perioadă, proporţional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceştia.

Dacă sunteți interesați în formularea unei acțiune pentru obținerea drepturilor bănești cuvenite în baza Legii 85/2016, nu ezitați să ne contactați la tel: 0724347252 sau la adresa de e-mail: avocatiuliadumitru@gmail.com

 

EnglishRomanian
SUNA ACUM