Month

februarie 2024

POSIBIILITATEA OCUPĂRII UNOR POSTURI VACANTE ÎN CONDIȚIILE LEGII 296/2023 ȘI ALE ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 115/2

Prin post unic se înţelege: a)acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică; b)un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. Totuși, dispozițiile de mai sus nu se aplică posturilor care devin vacante în cursul anului 2024 prin modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului.
SUNA ACUM